Skip to main content

Potaknuti upitima zainteresiranih i zabrinutih građanki i građana Karlovca Možemo! Karlovac je odlučio pokrenuti raspravu o trenutnom stanju i očuvanju šume Kozjače.

Šuma Kozjača naslanja se jugozapadno na naselja grada te svojim položajem i veličinom čini zelena pluća Karlovca. Šumoviti i prirodno bogat prostor uz sam grad neprocjenjivo diže kvalitetu života cijele zajednice. Od kvalitete zraka preko zaštite naselja uz šumu do prostora za aktivan odmor uz šetnju i trčanje što dokazano pozitivno utječe na psihičko stanje građana.
Posebno se prošle godine značajno povećao broj ljudi koji su zalazili na njezine šumske staze tražeći mjesto za fizički i psihički oporavak. I to je lijepo. I to treba i poticati. Iz ovoga razloga se zalažemo za obnovu Poučne staze Kozjača, koju su svojevremeno postavili Hrvatsko šumarsko društvo Karlovac i učenici i djelatnici Šumarske i drvodjeljske škole (uz financijsku pomoć Grada i Hrvatskih šuma), a na čemu smo im silno zahvalni.

Zbog svega navedenog, želimo naglasiti potrebu očuvanja šume Kozjače.

Još daleke 1959. godine prostor Kozjače je proglašen Zaštitnom šumom, a po trenutnom Prostornom planu uređenja Grada Karlovca označen je velikim dijelom kao Zaštitna šuma i Šuma posebne namjene.

No prije dvije godine, u jesen 2019., ljudi su bili šokirani i iznenađeni obimom sječe u dijelovima Kozjače. Zbog izabranog načina gospodarenja, sječa je obavljena na velikim površinama i uz nedovoljnu komunikaciju sa zajednicom te je tadašnja sječa zaprepastila javnost. U isto vrijeme je Poučna staza Kozjača, usprkos izjavama izvoditelja radova kako će se vratiti u prvobitni red,  na određenim dijelovima bila uništena i devastirana te do današnjeg dana nije poduzeto ništa za njeno uređenje. Slična stvar se dešava i danas gdje mjesec dana nakon rušenja i izvlačenja stabala na području južno od naselja Mokrice stoje ostaci sječe i velike grane preko šumske staze. A kako nije vraćen šumski red, građani se moraju probijati kroz ili pokraj granja.

Svjesni značenja koje šuma Kozjača ima za našu zajednicu Možemo! Karlovac je uputilo dopis na adrese Direkcije Hrvatskih šuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Karlovac, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Javne ustanove „Natura viva“ te Hrvatskog šumarskog društva u kojem pozivamo na promjenu načina gospodarenja šumom Kozjačom te boljom i otvorenijom komunikacijom prema građankama i građanima Karlovca.

  • Tražimo promjenu načina gospodarenja šumom u smislu uvođenja raznodobnog (grupimičnog) gospodarenja. Za razliku od načina gospodarenja kakvo smo imali prilike vidjeti 2019. godine gdje se siječe velika površina šume istovremeno, raznodobno gospodarenje uvodi sječe na manjim površinama. Raznodobno gospodarenje je i preporučljivo za zaštitne šume pa je njegovo uvođenje u prostor šume Kozjače primjena dobre prakse.
  • Tražimo održanje socijalne funkcije šume kako nalaže i FSC standard.
  • Tražimo bolju i otvoreniju komunikaciju prema građankama i građanima Karlovca.

Kako stoji i u našem programu https://karlovac.mozemo.hr/zeleni-grad/#pogParkovi,  zagovaramo široku javnu i stručnu raspravu u kojoj bi se našao najbolji model upravljanja šumom koja je prevažna za kvalitetu života u Karlovcu. U postojećem modelu i dok najvećim dijelom šume Kozjače upravljaju Hrvatske šume, s Hrvatskim šumama d.o.o. želimo surađivati u održavanju poučnih staza, izletničkih područja, kao i u čuvanju Kozjače od nezakonitog odlaganja otpada i nezakonite sječe.