Lista za Gradsko vijeće Grada Karlovca - lista broj 6

Možemo! :: Nova ljevica :: Zelena alternativa ORaH

U Gradsko vijeće donosimo Pravu promjenu!

Možemo!

Draženka Polović

Na ovim izborima naša je kandidatkinja za gradonačelnicu.
Diplomirala je komparativnu književnost, filozofiju i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radi u Ekonomsko-turističkoj školi. Bavi se kulturnom poviješću Karlovca, o čemu je objavila brojne knjige u suautorstvu i brojne članke. Aktivna je u društvenom i javnom životu grada. Članica je Inicijativnog odbora Možemo! i koordinatorica Lokalne grupe Možemo! Karlovac.
Nova ljevica

Dimitrije Birač

Rođen sam 1987. g. u Karlovcu gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Nakon toga upisao Ekonomski fakultet u Zagrebu. Uz posao upisao sam i doktorski studij na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Vijećnik sam u gradskoj četvrti Grabik, član izvršnog odbora Nove ljevice i predsjednik njenog gradskog ogranka.
Možemo!

Ana Matan

Rođena je u Skopju, radi kao docentica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Aktivna je u lokalnoj zajednici i civilnom društvu u Karlovcu, bila je predsjednica Udruge za razvoj političke i društvene kulture Karlovac – Polka (2016.-2019) i suradnica u mreži udruga Ka-operativa. U Karlovcu živi od1997. sa suprugom i tri kćeri. Na političko angažiranje potaknuta je sudjelovanjem u Star Voiceu - zagovaračkom projektu o sudjelovanju građana u odlučivanju o revitalizaciji stare gradske jezgre Zvijezde. Uvjerila se da je transparentno i uključivo odlučivanje o javnim dobrima bitno, ali da se bez korijenite političke promjene ne može očekivati da će zajednička dobra, bilo prirodna, bilo kulturna, služiti javnom, a ne privatnom interesu. Političku platformu Možemo! doživjela je kao veliku priliku da se zajedno sa sjajnim ljudima bori za političke vrijednosti koje dijeli i za politiku koja neće biti razlog svakodnevne frustracije i bijesa nego prilika za zajedničko djelovanje na dobrobit svih.
Dobriša Adamec
Možemo!

Dobriša Adamec

Živi u Karlovcu, radi iz Karlovca, uz Koranu je svakodnevno. Informatičar, programer, voditelj razvoja. Uz to što nove tehnologije koristi u svakodnevnom radu znanja o njima prenosi kroz predavanja na konferencijama, sastancima stručnjaka i na visokim školama. Od davnih dana je uključen u razvoj programerske zajednice po Hrvatskoj, a zadnjih godina je zajedno sa kolegama gurao i Developers Meetup u Karlovcu.
Sa Gradom je proveo i one ružne ratne godine koje više ne smiju biti alibi za prespori razvoj, tužne nezadovoljne ljude, osakaćene šume oko grada, mlade koji odlaze. Gradu treba zaokret. Ljude treba staviti na prvo mjesto. Uključiti stanovnike u odlučivanje o njihovim ulicama i kvartovima. O njihovim životima. O našem gradu. I zato Možemo! Karlovac.
Nova ljevica

Ivica Furač

Rođen 1966. g. u Karlovcu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Nakon toga se zaposlio te je uz rad završio Upravni studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu i studij Poslovnog upravljanja na Veleučilištu u Karlovcu. Zalaže se za uključivanje što većeg broja građana oko sudjelovanja odlučivanja o javnim poslovima na svim razinama. Zalaže se za transparentnost i pravo na jednaku dostupnost javnih usluga svim građanima. Smatra da je očuvanje prirodnog okoliša preduvjet svim gospodarskim aktivnostima.
Možemo!

Dubravko Golubić

Završio sam Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Imam bogato radno iskustvo, radio sam u domaćim i stranim tvrtkama, dioničkim društvima, privatnim poduzećima i u javnoj upravi. Najveći dio radnog staža sam proveo u proizvodnim poduzećima prehrambene i drvne industrije, ali i u trgovini i uslužnim poduzećima. Imam iskustva i kao privatni poduzetnik. Preko 30 godina sam radio kao rukovoditelj u tim poslovnim subjektima.
Cijeli radni vijek sam se dodatno obrazovao i stjecao razne certifikate: konzultanta za malo gospodarstvo, internog revizora za područje gospodarstva, sudskog vještaka za područje računovodstva i financija, a polazio sam i brojne tečajeve iz područja računovodstva, informatike i stranih jezika. Izradio sam pedesetak investicijskih studija i poslovnih planova za poduzetnike iz raznih djelatnosti.
Hrvatski sam branitelj iz Domovinskog rata - dragovoljac.
Nova ljevica

Tomislav Stojković

Rođen sam 1983. godine u Karlovcu. Diplomirao sam na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, filozofiju i ruski jezik i književnost.
Član sam Nove ljevice od 2016. godine. Od 2021.godine sam zamjenik predsjednika Gradske organizacije Nove ljevice Karlovac.
Područja interesa obuhvaćaju zelene politike i održivi razvoj, zaštita ljudskih i radničkih prava i borba za pravedno i uređeno društvo.
Možemo!

Nevenka Sudac Vinski

Zelenoj ljevici priključuje se jer je osjeća kao svoj prirodni izričaj, a ljude koji su u nukleusu te opcije percipira kao pravične. Radi kao administrator, po zanimanju je matematičko-informatički tehničar, a u svoje privatno vrijeme želi se baviti politikom jer se ona i onako bavi svima nama, htjeli mi to ili ne.
Možemo!

Vlatka Krizmanić

Doktorica je medicine, specijalizantica hematologije zaposlena u Općoj bolnici Karlovac. Prije specijalizacije radila je u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije i Domu zdravlja Karlovac.
Od djetinjstva je vezana za Karlovac, ali prešla je put prepun prepreka od strankinje do državljanke Republike Hrvatske u vremenu masovnih odlazaka iz Hrvatske i Karlovca.
Uz Možemo! vidi priliku da naš grad ne bude više Pokoreni grad iz knjige novinara Marina Bakića već grad slobodnih ljudi koji bez straha i bez obzira na etničku, političku i bilo koju drugu orijentaciju žive, rade i sudjeluju u važnim odlukama kroz transparentno upravljanje, a vođen je sposobnim, a ne podobnim ljudima.
Nova ljevica

Ana Smoljak

Po struci sveučilišna specijalistica za financije s višegodišnjim radnim iskustvom u provedbi projekata financiranih iz javnih izvora. Bila je voditeljica projekta kojeg je provedbeno tijelo predložio za izložbu u Europskom parlamentu kao primjer dobre prakse povlačenja europskih sredstava te je u siječnju 2020. godine bio jedan od 40 projekata iz cijele Hrvatske koji su predstavljeni u EU parlamentu. Radno iskustvo je stjecala u raznim sektorima, od korporacija do civilnog sektora i lokalne samouprave, stoga zna kako stvari funkcioniraju u realnom sektoru, civilnom sektoru i javnom sektoru jer je prošla sve te sektore i zbog toga može puno ponuditi kako bi se poboljšala lokalna sredina.
Možemo!

Vlasta Lendler-Adamec

Rođena u Karlovcu, živi i radi u Karlovcu i stvarno i životno i na licu mjesta promišlja o urbanističko-arhitektonsko-biciklističko-prometnoj i drugoj problematici grada. Diplomirana arhitektica Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, poduzetnica, suvlasnica projektnog ureda više od 20 godina u svakodnevnoj je borbi za pravedno i poticajno poduzetništvo, korektan odnos prema radu i radnicima, većem ulaganju u javnu infrastrukturu i javne površine.

Sa Gradom je provela i one ružne ratne godine koje više ne smiju biti alibi za prespori razvoj, tužne nezadovoljne ljude, osakaćene šume oko grada, mlade koji odlaze. Gradu treba zaokret. Ljude treba staviti na prvo mjesto. Uključiti stanovnike u odlučivanje o njihovim ulicama i kvartovima. O njihovim životima. O našem gradu. I zato Možemo! Karlovac.

Možemo!

Goran Ilić

Aktivni glazbenik, autor pjesama, prisutan je 30-ak godina na lokalnoj i nacionalnoj sceni. Godinama poučava glazbu te je nastavnik glazbene škole u Delnicama. Idejni je začetnik i organizator Međunarodnog etno jazz festivala koji se u Karlovcu vrlo uspješno održava već 15 godina. Politikom se do sada nije bavio, a danas smatra da je Možemo! nešto novo i kvalitetno u hrvatskoj politici. Kako je i dosada radio za boljitak zajednice tako i sada smatra da može doprinijeti puno kvalitetnijem životu u Karlovcu zajedno sa svim progresivnim sugrađanima.
Možemo!

Nela Zovko

Bavi se umjetničkom keramikom iako je po obrazovanju inžinjer poljoprivrede.
Željna je obnove kulturnopovijesnog naslijeđa Karlovca, posebno karlovačke stare Zvijezde, hortikulturne infrastrukture, mnoštva parkova i zelenih površina. Vidi ogroman ljudski kulturnoumjetnički potencijal Karlovca koji je potiče na djelovanje. Priključila se političkoj platformi Možemo! kako bi mogla dati svoj doprinos razvoju grada u kojem živi i kojemu želi jači umjetnički pečat.
Možemo!

Vera Mitrović Vrbanac

Performerica je, autorica, aktivistkinja, skvoterica, volonterka, kritičarka, radnica u kulturi…
Rođena je u Karlovcu, usidrena u Karlovcu, s tendencijom odlazaka, s posljedicom uvijek vraćanja, bivanja i djelovanja u svome gradu, gdje od 1988. godine radi na području društvenih djelatnosti, u užem području – kulture, u najužem – plesa, na nezavisnoj sceni. Diplomirala je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
„Podržavam platformu Možemo! kao prostor okupljanja ljudi senzibiliziranih za društvena pitanja, koji stvaraju značajnu promjenu u javnom prostoru svojim aktivnim i konkretnim djelovanjem u gradu Karlovcu.“
Možemo!

Valerija Žapčić

Valerija Žapčić, diplomirana medicinska sestra, zaposlena kao strukovni nastavnik u Medicinskoj školi Karlovac. Pokretala je javnozdravstvene aktivnosti i aktivnosti usmjerene na osnaživanje ranog roditeljstva. Podržava Možemo! jer je politička opcija koja programske ciljeve temelji na participaciji građana što je uvjet za ostvarenje vizije zdrave, solidarne zajednice u zdravom okolišu. A to Karlovac može!
Možemo!

Mladen Matan

Rođen je u Karlovcu 1967. godine, gdje se školovao i radi. Diplomirani je inženjer strojarstva, energetskog usmjerenja, Cijeli dosadašnji radni vijek proveo je radeći u struci - kao konstruktor, voditelj tima u odjelu istraživanja i razvoja te tehnički savjetnik, uglavnom u području konstrukcije opreme za proizvodnju energije. Zajedno s kolegama autor je nekoliko patenata. U Domovinskom ratu sudjelovao je u obrani grada. Od priznanja koja je dobio najdraže mu je ono za djelatnika godine, u izboru kolega i suradnika.

„Volim naš grad i vjerujem da sa svojim brojnim potencijalima i bogatom tradicijom može biti odlično mjesto za život, grad koji će svima, a ponajprije mladima, dati jednake prilike za osobni uspjeh i razvoj.“

Nova ljevica

Igor Predović

Možemo!

Ljiljana Šćedrov

Ljiljana Ščedrov, muzikologinja i glazbena pedagoginja, srednje je obrazovanje završila u Karlovcu (Gimnazija i Glazbena škola) te diplomirala muzikologiju na Muzičkoj akademiji i jednopredmetnu psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predavala je teoretske predmete na GU Elly Bašić i u Glazbenoj školi Karlovac, bila je ravnateljica Glazbene škole Karlovac (2001-2015) te viši predavač na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (2003-2013).
Suautorica je više udžbenika za glazbenu kulturu u osnovnoj školi i udžbenika za glazbenu umjetnost u gimnaziji. Urednica je monografije Glazbom kroz povijest Karlovca (1994), urednica glazbenog područja i autorica glazbenih priloga u Karlovačkom leksikonu (2008), te suautorica monografije Pjesmom za dom PHPD Zora – Karlovac 1858.-2008 (2008).
Možemo!

Gordan Begler

Rođen 1969. Diplomirao geografiju na PMF (Zagreb) 1996. Predaje geografiju u Gimnaziji Karlovac. Karlovac i Karlovačka županija propadaju biološki (demografski), gospodarski i u svakom drugom smislu. Od 1991. do danas Karlovačka županija izgubila je 70 000 ljudi.
Samo su dva moguća odgovora (reakcije) na takvo stanje:
1. napiti se i praviti se da je sve u redu i
2. pokušati nešto promijeniti.

Ja sam odabrao ovo drugo.

Nova ljevica

Višnjica Beber

Umirovljenica HV-a, rođena u Zagrebu, godinama živi u Karlovcu. Majka dvojice sinova.
Aktivirala se jer želi bolji Karlovac, koji će omogućiti jednake šanse svim građanima.
Možemo!

Miroslav Knežević

Politolog je, državni službenik, živi u Karlovcu, a radi u Zagrebu. Školovao se na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je diplomirao te magistrirao na poslijediplomskom znanstvenom studiju Hrvatski politički sustav i upravljanje. Cijeli svoj radni vijek radi u svojoj struci na različitim poslovima, od početnih referentskih pa do rukovodećih i opet u krug, ovisno o trenutnoj političkoj vlasti. Bogat životnim, teorijskim i praktičnim političkim znanjem i iskustvom, siguran, slobodan i neopterećen egzistencijalnim strahovima, spreman je beskompromisno se zauzeti za promjenu hrvatske i karlovačke, beznadne i nepodnošljive društvene i ljudske stvarnosti prema boljoj, pravednijoj i, u svakom smislu, čovječnijoj i sretnijoj budućnosti. Ako ne zbog nas ovdašnjih, onda je to potrebno zbog naše djece i unuka.