Skip to main content

Iz medija smo saznali kako gradonačelnik Mandić najavljuje uvođenje digitalnu platformu za otvoreni proračun. Možemo! Karlovac snažno podržava otvaranje proračuna za javnost, ali u cilju potpunog informiranja javnosti, želimo istaknuti da je otvoreni proračun zakonska obveza svih jedinica lokalne i područne samouprave, te ne bi smio biti iskaz političke velikodušnosti karlovačkih vlasti. U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi od 17. prosinca 2020. godine stoji kako „Općina, grad i županija dužne su javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive“. Uz to, u Ustavu RH stoji da se „Jamči pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti“, a to je pravo i dodatno uređeno u Zakonu o pravu na pristup informacijama: „U svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti dužna su na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima.“. 

Možemo! Karlovac još je u travnju ove godine u sklopu prezentacije o Digitalnim rješenjima https://karlovac.mozemo.hr/vijesti/6396/ predstavio jedno minimalističko rješenje pretraživog otvorenog proračuna, no kako bi se postigla istinska financijska transparentnost u Karlovcu, ovim putem tražimo: 

  • Otvaranje proračuna poželjno do 5. razine, a minimalno do 4. razine koja je minimalna preporuka Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske. Prikaz podataka do 2. ili 3. razine zapravo nije pravo otvaranje
  • Otvaranje povijesnih podataka proračuna unazad 10 godina, što će omogućiti vizualni prikaz tendencija u gradu Karlovcu
  • Jednostavan pregled i pretraživanje svih isplata iz proračuna, isplata gradske uprave, gradskih ustanova, gradskih četvrti i mjesnih odbora te ostalih ustanova i agencija
  • Jednostavan pregled i pretraživanje registra ugovora javne nabave
  • Dostupnost objavljenih informacija za ponovnu upotrebu, analizu i objavu trećih strana
  • Informacije i o proračunu i o proračunskim isplatama objavljivati u strojno čitljivom standardnom obliku koji je dostupan za daljnje obrade, provjere izračuna i vizualizacije.
  • Postaviti otvorenu mogućnost priključivanja gradskih tvrtki na digitalni sustav otvorenog proračuna. Grad će biti potpuno transparentan tek kada i računi Gradskih tvrtki postanu otvoreni i pretraživi

Tražimo nadalje da se i građani aktivno uključe u donošenje proračuna, za što su nužni sljedeći preduvjeti:

  • Kontinuirana edukacija građana o proračunu i načinu njegova donošenja.
  • Aktivno pozivanje građana na suradnju u donošenju proračuna što podrazumijeva da javna rasprava o proračunu traje više od dosadašnjih 8 dana.
  • Saslušati prijedloge građana, te u javno dostupnom formatu obrazložiti razloge odbacivanja njihovih prijedloga.

Iako se želimo nadati da će i u Karlovcu započeti nova praksa otvorenosti, moramo izraziti izvjesnu skepsu jer se i sama odluka o otvaranju proračuna donosi jednostrano i predstavljena je javnosti na vrlo općeniti način, bez da je prethodno predstavljena i raspravljena u Odboru za financije i na Gradskom Vijeću. 

Možemo! Karlovac se zalaže za otvaranje uprave, potpunu transparentnost upravljanja i uključivanje građana u odlučivanje.  Uvjereni smo kako je potpuna otvorenost i transparentnost put kojim se mogu zaustaviti korupcija i stranačko, umjesto stručno, upravljanje gradom i institucijama.