Možemo! Karlovac u Gradskom vijeću

---

Dobriša Adamec

vijećnik, predsjednik Kluba vijećnika Možemo! i Nova ljevica

Odbor za financije, gradski proračun i gradsku imovinu
Odbor za statut i poslovnik

Ana Matan

vijećnica

Odbor za zaštitu i obnovu gradske Zvijezde
Odbor za pitanja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina

Ivica Furač

vijećnik

Odbor za izbor i imenovanja

Vlasta Lendler-Adamec

članica odbora

Odbor za komunalni sustav i razvoj grada

Goran Ilić

član odbora

Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju