Skip to main content

Grad Karlovac dužan je donijeti Plan razvoja grada Karlovca za sljedeći period. Plan razvoja grada, kako mu i ime kaže, mora predstaviti ciljeve koji se žele ostvariti u godinama koje dolaze i pokazati smjer u kojem će se grad Karlovac razvijati. Isto tako treba dati okvir za sljedeći financijski period od 2021. do 2027., a o navedenim ciljevima i prioritetima ovisi uspjeh sudjelovanja na natječajima za fondove EU.  Radnu verziju dokumenta (nažalost bez oznake verzije) koja je upućena u javno savjetovanje možete pogledati na stranicama Grada ovdje.

S obzirom na utjecaj koji ovaj dokument može imati na pravac razvoja Karlovca, ovo je ključan dokument koji će utjecati na živote svi građanki i građana do 2030. godine! 2030.!!! I sam gradonačelnik je u nekoliko navrata pred Gradskim vijećem i na prezentaciji Plana razvoja koja je održana 8. srpnja 2021. naglasio njegovu važnost i pozvao sve zainteresirane  da pročitaju dokument i daju primjedbe jer – kako kaže – želi da se ovaj dokument donese jedinstvenim prihvaćanjem i na zadovoljstvo svih građana Karlovca.

Mi u Možemo! Karlovac ozbiljno smo shvatili ovaj poziv i proučili dokument, usporedili ga s preporučenim dobrim praksama pisanja planova razvoja te ga na kraju i usporedili s programima drugih gradova. Kompletan tekst i primjedbe pročitajte u nastavku ovog dokumenta. Sasvim sažeto, naš je zaključak sljedeći:  dokument je neupotrebljiv, netočan, nepregledan, neprecizan i nepotpun te u zaključku navodimo kako „Zbog svega navedenog smatramo da se Plan razvoja Karlovca 2021. do 2030. treba puno i detaljno doraditi i da se bez dodavanja sada nepostojećeg poglavlja 10. – Akcijskog plana s mjerljivim indikatorima provođenja ciljeva ne može smatrati integralnim i završenim dokumentom.

U dobroj smo vjeri na javno savjetovanje poslali svoj komentar i ukupno 14 konkretnih primjedbi. Očekivali smo odgovore po konkretnim pitanjima i objašnjenje zašto je dokument nepotpun jer zaista mislimo da je ovaj dokument ključan ukoliko želimo ikakav razvoj grada Karlovca.

Na analizu i na 13 primjedbi dobili smo generički odgovor: „Kako primjedbe i pitanja ne daju konkretne prijedloge izmjena samo strateškog dokumenta, ne mogu se uvrstiti u isti niti utječu na izmjenu predloženog dokumenta.“

Dakle, na analizu dokumenta i 13 primjedbi dobili smo odgovor koji otprilike znači: „Uzalud ste se trudili.” i: “Baš nas briga za vaše primjedbe“. To što je dokument nepotpun i loše napisan i što se iz njega ne može vidjeti ni smjer a kamoli plan grada Karlovca, nikome ništa. Koliko smo mogli vidjeti, većina primjedbi drugih sudionika završila je sa sličnim odgovorom.

Grad Karlovac odrađuje procese javnih savjetovanja zbog toga što  je to zakonski obavezno, a svi pozivi na zajedničko sudjelovanje u procesima i donošenjima odluka izgleda završavaju s „hvala što ste se trudili, ali mi smo se već odlučili.“ Ovakav odnos prema sudionicima demokratskih procesa namjerno zatire demokraciju. Provođenje demokratskih procedura „jer se to mora zbog zakona“, a ne iskreno dovodi do toga da ljudi odustaju od sudjelovanja, da se odmaknu i da ostave nadležne da rade kako već rade godinama i da rade što misle da je najbolje samo za njih.

Možemo! Karlovac ne želi pristati na to. Tražit ćemo daljnji dijalog i razgovor jer osjećamo kako je ključno Plan razvoja Karlovca 2021.-2030. učiniti kvalitetnim,preglednim, jasnim i mjerljivim kako bi:

  • zadani se ciljevi lakše ostvarivali i financirali
  • građanke i građani vidjeli jasan smjer razvoja grada u idućih 10 godina
  • svi zajedno mogli pratiti ostvaruje li se plan i kojom dinamikom

Jer grad bez plana je grad bez budućnosti.

Možemo! Karlovac tražit će proširenje modela javnog savjetovanja u sljedeći stupanj, stupanj uključivanja, u kojem bi se na ovako važne teme radile javne rasprave, sastanci radnih skupina i specijalizirani sastanci. To bi bio korak iz današnjeg stanja predstavničke posredne demokracije u kojoj izabrani predstavnici slabo obraćaju pažnju na želje birača (osim neposredno prije izbora) u participativnu neposrednu demokraciju gdje bi izabrani predstavnici konstantno bili u kontaktu s biračima i uključivali ih u odluke.