Skip to main content

Danas, u četvrtak (24. 3. 2022) u 9:00 sati trebala se održati izvanredna sjednica Županijske skupštine Karlovačke županije samo s jednom točkom dnevnog reda – imenovanje ravnateljice Javne ustanove NATURA VIVA. No sjednica je naprasno otkazana devet minuta prije početka.

S obzirom na iznenadno otkazivanje imamo potrebu obavijestiti javnost o temi koja je trebala biti jedina točka dnevnog reda Županijske skupštine.

MOŽEMO! Karlovac smatra da je životopis Marine Trpčić, predložene kandidatkinje za ravnateljicu upečatljiv i vrlo dobar: završila je Rudarski-geološko-naftni fakultet u Zagrebu,  radila je na mnogobrojnim projektima iz područja zaštite okoliša, surađivala je na raznim projektima s Rudarsko-geološko-naftnim i Filozofskim fakultetom, radila je u Javnoj ustanovi NATURA VIVA, bila vanjski suradnik NATURA VIVE i VODOPRIVREDE d.d. Karlovac u projektima zaštite prirode, bila je koordinatorica na EU projektima, bavi se speleologijom, položila je stručni ispit za nadzornicu u zaštiti prirode, govori tri jezika i momentalno je pred završetkom poslijediplomskog doktorskog studija geologije na PMF-u Zagrebu. Bila je dragovoljac u ratnom sanitetu i pješačkim postrojbama cijelo vrijeme Domovinskog rata.  

Na prvi pogled vrlo dobra kandidatkinja za radno mjesto ravnatelja naše Javne ustanove NATURA VIVA. Međutim, postoji problem: kandidatkinja nema formalne uvjete iz natječaja za ovo radno mjesto. 

  • Na raspisanom natječaju koji je objavljen 2. veljače ove godine traženi uvjeti su (citiramo): “završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodoslovne ili biotehničke struke, najmanje pet godina radnog iskustva u struci“ – kraj citata. 

Gospođa Trpčić je diplomirani inženjer rudarstva što prema „Integriranom popisu akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica“ koji je inače objavljen u Narodnim novinama, ne spada u prirodoslovnu ili biotehničku struku, nego u tehničku struku. Prema tome, smatramo da ova kandidatkinja usprkos svojih stručnih referenci ne ispunjava formalne uvjete natječaja.

Ali to nije sve!

Prijedlog Upravnog vijeća NATURA VIVE i način provođenja natječaja ima još problema:  

  • Tekst natječaja za ravnatelja objavljen 2. veljače 2022. nije istovjetan uvjetima propisanim u Statutu JU NATURA VIVA. U Statutu je u članku 30. propisano da se za ravnatelja Ustanove može imenovati – citiram: „osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci prirodoslovnog ili biotehničkog usmjerenja“ – kraj citata.

Prema tome, po Statutu nije uvjet da ravnatelj ima završen fakultet prirodoslovne ili biotehničke struke, kako to piše u tekstu natječaja, nego da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci prirodoslovnog ili biotehničkog usmjerenja.

Razlika je mala, ali bitna!  Ispada da predložena kandidatkinja po Natječaju nema formalne uvjete za izbor na mjesto ravnatelja, a po Statutu ustanove ima sve potrebne uvjete. 

Doista ne znamo što više reći. Pred nama se našao još jedan fijasko HDZ-ovih upravnih vijeća koji ne znaju prepisati uvjete iz svojih Statuta ili to namjerno rade iz samo njima znanih razloga

Čak i kad predlože dobrog kandidata, HDZ-ova upravna vijeća nisu sposobna razumjeti sve aspekte problematike i raspisati i provesti natječaj u skladu sa Statutom i bez ozbiljnih pravnih nedoumica.

  • Treći je problem ovog natječaja što je Upravno vijeće NATURA VIVE na čelu s gospodinom Tihomirom Mamićem ovoj Županijskoj skupštini poslalo „Izvješće o provedenom natječaju za ravnatelja…“ u kojem piše da je na svojoj IV. sjednici održanoj 18. ožujka ove godine – citiram: „donijelo Odluku da se kandidatkinja Marina Trpčić imenuje za ravnateljicu JU NATURA VIVA na mandat od četiri godine“. 

Upozoravamo Upravno vijeće JU NATURA VIVA da u članku 31. njihovog Statuta piše da Upravno vijeće dostavlja svoje izvješće o provođenju javnog natječaja i prijedlogu kandidata Predstavničkom tijelu osnivača, odnosno ovoj Županijskoj skupštini, koja donosi odluku o imenovanju ravnatelja. Prema tome Odluku o imenovanju ravnatelja donosi Županijska skupština, a ne Upravno vijeće na čelu s gospodinom Tihomirom  Mamićem, koji je čini se prezaposlen i preopterećen da bi kvalitetno obavljao  sve mnogobrojne odgovorne funkcije u HDZ-u, odborima, gradskim i županijskim ustanovama i poduzećima. 

Sasvim je jasno i prije zakazivanja naprasno otkazane sjednice da natječaj treba poništiti, slično kao i u poznatom primjeru ŽUC-a, jer se uvjeti objavljeni u javnom natječaju razlikuje od uvjeta propisanih Statutom JU NATURA VIVA.. 

Pozivamo stoga županicu gospođu Martinu Furdek Hajdin da smijeni Upravno vijeće NATURA VIVE jer očito nije doraslo poslu za koji su izabrani i molimo da nas ubuduće poštedi iznenadnih i skandaloznih otkazivanja sjednica devet minuta prije početka.