Skip to main content

Zalažemo se za transparentan i otvoren rad vijeća gradskih četvrti. Smatramo kako građanke i građani imaju pravo imati uvid u rad vijeća i u odluke koje donose. Na web stranicama Grada Karlovca informacije o radu vijeća gradskih četvrti nisu dostupne. Uz ostale aktivnosti (najave sjednica vijeća na društvenim mrežama, pozive na raspravu o odlukama koje se donose) objavili smo web stranicu na kojoj ćemo davati pregled rada vijeća gradskih četvrti u kojima imamo vijećnice i vijećnike te objavljivati zapisnike, odluke i druge informacije zainteresiranoj javnosti.

Ovo je prvi mandat u kojem karlovački Možemo! ima predstavnike u vijećima gradskih četvrti i javnost ćemo obaviještavati o radu vijeća gradskih četvrti u kojima imamo predstavnike. 


Prvi dojmovi

 • Općeniti dojam koji smo dobili je – neujednačen rad
  • Odjel za mjesnu samoupravu u Gradu očito ne funkcionira. To se vidi po neusklađenosti rada vijeća gradskih četvrti.
  • Zapisnike jedna četvrt uredno šalje vijećnicima – čak i poštom, u drugim četvrtima trebaju moliti da im se pošalje a u jednoj se zapisnik ne dobije ni na molbu (GČ Banija)
  • U nekim je četvrtima postoji osjećaj diskontinuiteta, kao da ovi sazivi vijeća kreću od nule, što se radilo prošle četiri godine ne postoje izvještaji
   • Primopredajni zapisnici – viđeni u dvije od osam četvrti
 • Kreiranje 4-godišnjeg Plana rada GČ
  • U fokusu rada je donošenje 4-godišnjeg Plana rada za razdoblje 2023. – 2027. Rok za predaju je bio sredinom 7. mjeseca.
  • Naš je dojam, potvrđen u većem broju gradskih četvrti ovaj proces je potpuno izokrenut. Umjesto da građani preko vijeća gradske četvrti postave prioritete za svoje kvartove ovdje prioriteti i projekti dolaze od Grada prema dolje. Potpuno suprotno svrsi mjesne samouprave. 
  • Donošenje gotovog “isprintanog” plana rada za 4godišnje razdoblje na sjednicu, bez prethodnog davanja na uvid vijećnicima opozicije. Kao dovođenje pred gotov čin
  • Naravno da GČ treba inicirati i podržati Gradske projekte u svojem kvartu ali staviti u Plan projekte kao što su Solarne elektrane na gradskim zgradama je potpuna besmislica
  • I na kraju – nisu sve gradske četvrti ovo odradile u roku
 • Aplikacija PopraviMe
  • Aplikacija o kojoj se puno priča ali je nitko od nas nije vidio.  Aplikacija koja se najavljuje već godinu dana a u GČ je imaju samo predsjednici
  • Samo za predsjednike vijeća GČ – totalna glupost
  • Aplikacija mora biti dostupna svim građanima inače nema smisla
  • Ako je probni period mogli su barem svi vijećnici GČ i gradski vijećnici dobiti na testiranje, ovo držanje u uskom krugu “provjerenih stranačkim ljudi” je smiješno. Pa građani dojavljuju probleme preko društvenih mreža i medija.
 • Prostori GČ
  • Stavljanje prostora na raspolaganje zainteresiranim građanima potpuno nejasno i netransparentno
  • GČ Luščić-Jamadol donio odluku o davanju prostora na raspolaganje, ostale četvrti ne
  • A termini su već zauzeti
  • Dolazi do problema nepoznavanje novog vijeća o već ugovorenim zauzetim terminima
 • Uključivanje građana
  • Uglavnom se ni ne spominje
  • Samo u nekim četvrtima najava sastanaka s predstavnicima stanara
 • Ono što želimo popraviti je transparentnost rada
  • A transparentnost je trenutno – nula bodova
  • Na stranicama Grada Karlovca nisu dostupni podaci o radu vijeća GČ. A trebalo bi. Pa ćemo to odrađivati mi sa podacima kojima raspolažemo.
  • Kroz facebook stranicu najavljujemo sjednice i pozivamo stanovnike grada da nam se javljaju kako bi ih povezali sa vijećnicima gradskih četvrti. I ljudi se javljaju
  • Objavili smo web stranicu, poveznica na mail a ovdje na papiru. Stranica daje pregled rada sjednica vijeća gradskih četvrti i donosi zapisnike i odluke koji su nam dostupni na pregled svim zainteresiranim građanima.

Tražimo

 • Uskladiti način rada svih GČ i to na sljedeći način:
  • Unaprijed vijećnicima dostaviti materijale o kojima se na sjednici odlučuje
  • Redovno slati vijećnicima zapisnike, bez da to moraju posebno tražiti
  • Usvojiti dobru praksu pojedinih četvrti i svugdje uvesti redovni  termin sjednica tipa “prvi četvrtak u mjesecu”
 • Aplikaciju PopraviMe otvoriti za sve građane koji trenutno probleme dojavljuju preko društvenih mreža i medija
 • Uključiti građane u rad Gradskih četvrti
 • Početkom godine smo tražili prostorije gradskih četvrti za susrete vijećnika s građanima pa mi je iz Grada odgovoreno da je to nemoguće jer je u donošenju Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Karlovca i najavljeno mi je da će biti stavljena u javno savjetovanje u mjesecu travnju što se nije dogodilo.
  Tražimo od Grada da hitno donese Odluku u kojoj će biti pravila korištenja prostora gradskih četvrti od strane trećih osoba/korisnika i naravno javno i transparentno davanje termina zainteresiranim korisnicima.
 • Grad Karlovac bi se morao ugledati na gradove koji razvijaju mjesnu samoupravu i transparentno objavljivati materijale i odluke sa sjednica – što ćemo mi i raditi za četvrti u kojima imamo vijećnice i vijećnike, ali Grad je dužan to raditi za sve GČ i MO