Skip to main content

Prema medijskim napisima, HEP je prihvatio neke od mjera za rad HE Lešće u ljetnim mjesecima koje je Možemo! Karlovac predlagao povodom nemilog događaja iz kolovoza 2021. kada je vodeni val ugrozio život kupačice. Pozdravljamo ovim putem HEP-ovu spremnost da komunicira s javnošću, da postane transparentniji i susretljiviji i smatramo to napretkom u odnosu na prijašnje godine. Određeni napredak vidljiv je i u spremnosti HEP-a da poradi na sustavu informiranja građana (što je bila i jedna od naših ideja).

No, nikako ne odobravamo spomenuti plan u cijelosti, jer on i dalje uključuje rad elektrane ljeti čemu se mi izričito protivimo, a to smo i jasno komunicirali s javnošću. Smatramo da je HEP-ova najava rada HE Lešće s jednom cijevi uz protok 60 kubika u sekundi samo u noćnim satima obmanjuje i zavarava javnost da se radi o bitnoj promjeni načina rada hidroelektrane. Naime, tijekom ljetnih mjeseci dvije se cijevi vrlo rijetko, gotovo nikad nisu puštale istovremeno, već nekoliko godina unazad.

K tome, i smanjeni val od 60 kubičnih metara u sekundi jednako je opasan za faunu rijeke jer dovodi do naglih oscilacija temperature. Ono što iz HEP-ove najave iščitavamo je – da sve manje više ostaje isto, uz malo jači rad na odnosima sa javnošću HEP-a za smanjenje štete, umjesto intenzivnije iskrene komunikacije s javnošću koja bi svakako bila dobrodošla.

Možemo! Karlovac smatra da je predstavljeni plan o ljetnom režimu rada elektrane obmana.

Stoga, Možemo! Karlovac smatra da je ovaj plan o ljetnom režimu rada elektrane obmana.

Naš je stav i dalje da se problemi s HE Lešće dugoročno mogu riješiti jedino uklanjanjem hidroelektrane, a kratkoročno i dalje tražimo potpunu zabranu rada HE Lešće tijekom 100 ljetnih dana. Iznimka mogu biti tek unaprijed najavljeni prinudni rijetki ispusti u smanjenom obujmu, koji bi služili isključivo za smanjenje razine akumulacije. Bilo kakvi vodni valovi ljeti i nagle promjene temperature smatramo neprihvatljivima za floru i faunu rijeke, kao i za ljude koji borave na Dobri.