Skip to main content

Lokalna grupa Karlovac političke platforme Možemo! protivi se ishitrenoj i nepripremljenoj prodaji gradskog zemljišta pored drvenog mosta na Korani (k.čbr. 961/3, površine 1842 m2, k.o. Karlovac II).  

Smatramo da bi Grad, prije svega, trebao donijeti plan raspolaganja svojim nekretninama, te vremenik njihove prodaje/zakupa i sl. koji bi prošao javnu raspravu kako bi svi zainteresirani kupci bili dovoljno unaprijed informirani i u skladu s tim pripravni na sudjelovanje u nadmetanjima koje Grad organizira. Protivimo se prodaji gradskih zemljišta i nekretnina prigodimice, po načelu pojedinačnih iskaza interesa i krpanja proračunskih rupa.

Ovakva nepripremljena ad hoc prodaja gore navedene čestice, koju sadašnja gradska vlast, prema pisanju lokalnih medija, nema interesa zadržati u svom vlasništvu, protivna je javnom interesu. Radi se o vrlo vrijednoj čestici u zelenoj i rekreacijskoj zoni, a ne zna se kakva se jamstva o predviđenoj namjeni parcele od potencijalnih kupaca traže. Podsjećamo da je ova prodaja još jedna u dugom nizu rasprodaja vrlo vrijednih gradskih zemljišta i nekretnina koje uključuju zemljište na kojem se nalazi sadašnji restoran Lana-Korana, Veliku vojarnu na glavnom gradskom trgu, zgrade vrtića i jaslica Ledo i Park, pa i parcele u Šimunićevoj za parkiralište hotela “Central”. Te rasprodaje nisu za sada rezultirale velikim razvojnim iskorakom za Karlovac pa tako ne očekujemo ni da će ova prodaja donijeti neku korist građanima Karlovca. 

Ako se nastavi dosadašnji način raspolaganja vrijednim gradskim nekretninama, uvjereni smo da bi jednog dana netko kome se sviđa igrati se plemstva ljubazno izrazio interes za kupnju Starog grada Dubovca, a sadašnja gradska vlast u skladu s tim organizirala prigodnu prodaju u tri-četiri dana usred sezone godišnjih odmora.