Skip to main content

Povodom obilježavanja 27. siječnja, Međunarodnoga dana sjećanja na žrtve holokausta, Draženka Polović, uime Političke platforme Možemo! Karlovac obratila se javnim apelom gradonačelniku Karlovca kako bi ga potakla da i Karlovac stavi na europsku mapu gradova u čije pločnike su ugrađeni mesingom presvučeni Kameni spoticanja s ugraviranim imenima koja održavaju živom uspomenu na njihove građane, žrtve najstrašnijega zločina u povijesti čovječanstva.

Mi u Možemo! Karlovac smatramo da bi priključivanjem internacionalnom projektu njemačkog umjetnika Guntera Demniga i postavljanjem Kamena spoticanja ispred domova iz kojih su zauvijek istjerani naši sugrađani Židovi te potom odvedeni u koncentracijske logore i ubijeni, izvršili barem dio svoje dužnosti sjećanja na njih. 

Time bismo ujedno ostvarili i svoju obavezu vječnog upozorenja sadašnjim i svim budućim generacijama Karlovčana da se 1941. godina u kojoj je iz našega grada, kao žrtva jezivog ustaškog zločina nestala gotova cijela židovska zajednica koja je brojala oko 400 ljudi, nikada više ne ponovi.

Mislimo da toliko dugujemo Ivi Goldsteinu, Pavlu Frölichu, Davidu i Zlatku Meislu, Tiboru Hekschu, Karlu Zuckermannu, njegovoj supruzi Ruži i njihovoj jedanaestogodišnjoj djevojčici Anici, i mnogima, mnogima drugima.

Postavljanjem Kamena spoticanja bismo karlovačke žrtve holokausta, makar simbolično, vratili pred vrata njihovih, ujedno i najljepših, gradskih kuća i palača.