Skip to main content

Ana Matan i Sandra Benčić: Registri gradske i državne imovine moraju biti javno dostupni i pretraživi! To smanjuje mogućnost zlouporabe i temelj je dobrog upravljanja. 

Održali smo konferenciju za medije povodom Strategije upravljanja imovinom Grada Karlovca za razdoblje 2021. – 2027. godine na Trgu bana Josipa Jelačića u Karlovcu, 9. 2. 2021.

Iz lokalne grupe Možemo! Karlovac govorila je Ana Matan koja je prozvala karlovačku gradsku vlast da pruža neobjašnjiv otpor objavljivanju Registara nekretnina Grada Karlovca, a Sandra Benčić je upozorila da funkcionalni Registar nekretnina ne postoji ni na državnoj razini iako je Hrvatska u dva navrata dobivala financijska sredstva iz fondova EU za takav Registar. Matan je naglasila da bi i trebali biti dostupni i podaci o nacionaliziranoj imovini kojom Grad Karlovac upravlja, a koja je u procesu povrata vlasnicima. Radi se ovdje i o vrijednim poslovnim prostorima u Zvijezdi i drugdje koji propadaju jer Grad Karlovac ili ne ulaže ništa ili ulaže samo minimalno, a s druge strane nije spreman obeštetiti zakupce koji se odluče sami obnoviti poslovne prostore koje imaju u najmu.

Sandra Benčić je istaknula da Možemo! Politička platforma zagovara korištenje svih javnih resursa kako bi se zadovoljile osnovne potrebe građana, a krov nad glavom je takva potreba. Zbog toga Možemo! zagovara da se postojeće gradske i državne nekretnine koje stave u funkciju stanovanja, ali i da se poveća broj gradskih stanova za najam kao i izgradnja stanova za najam kako bi ljudi koji nisu kreditno sposobni i koji si ne mogu priuštiti vlasništvo nad nekretninom imali sigurnost stanovanja. Za nas je važno da nove generacije mogu doći do krova nad glavom bez da ulaze u dužničko ropstvo na 20-30 godina u kakvo su ulazile naše generacije, rekla je Benčić.

Sve naše primjedbe na Strategiju pročitajte u Izvješću o provedenom javnom savjetovanju.