Skip to main content

Na 26. sjednici Gradskog vijeća nismo dobili konkretne odgovore na brojna naša pitanja.

 1. Ustanova Kino Edison je osnovala trgovačko društvo Cinematika d.o.o. za ugostiteljske usluge (kafić, kokice i suveniri). Ravnatelj ustanove Kino Edison Ivan Gojmerac je ujedno i direktor trgovačkog društva Cinematika.

  Naš vijećnik Dobriša Adamec je tražio od ravnatelja ustanove Ivana Gojmerca odgovor na pitanje “hoće li se prihod i dobit trgovačkog društva za ugostiteljstvo vratiti u ustanovu Kino Edison i hoće li se ta sredstva moći ulagati u razvoj programa Kina Edison?

  Ravnatelj ustanove i direktor trgovačkog društva nije znao odgovor na ovo pitanje već je obećao odgovor na ovakvo pravno pitanje poslati nam naknadno.

  Pričekati ćemo pismeni odgovor.

  Ali je nevjerojatno da ravnatelj ustanove koja je osnovala trgovačko društvo, i uz to direktor toga trgovačkog društva ne zna odgovor na ovo ključno pitanje.

  ———————————————————————————————————–

 1. Grad Karlovac je nespreman na krizne situacije. I za razliku od drugih gradova na svojim mrežnim stranicama nema objavljen Plan djelovanja civilne zaštite. Tražili smo mišljenje povjerenika za informiranje i on je poslao nama odgovor a Gradu Karlovcu mišljenje u kojem kaže “…slijedom naprijed navedenog mišljenja smo da Grad Karlovac treba objaviti Plan djelovanja civilne zaštite Grada Karlovca…”.

  Naš vijećnik Dobriša Adamec upitao je načelnicu Stožera civilne zaštite i zamjenicu gradonačelnika Ivanu Fočić hoće li gradska uprava ispoštovati mišljenje povjerenika za informiranje te hoće li objaviti Plan djelovanja civilne zaštite na mrežnim stranicama Grada Karlovca.

  Odgovor nismo dobili. Pitat ćemo ponovno.

  ———————————————————————————————————–

 1. Grad Karlovac je zahvaljujući ulasku u prvom financijskom razdoblju  ITU mehanizma (2014.-2020.) odradio projekte koji su se čekali godinama – revitalizaciju vrelovoda i obnovu Kina Edison. Te uz to Nikola Tesla Experience Centar.  

  Sada smo u drugom financijskom razdoblju ITU mehanizma (2021.-2027.).

  Naša vijećnica Ana Matan zatražila je od zamjenice gradonačelnika Ivane Fočić i od  vršitelja dužnosti Upravnog odjela za razvoj grada i EU fondove Viktora Šegrta informaciju o projektima koji su ili u postupku ili pripremljeni ili se pripremaju za natječaje ITU mehanizma. Jer mišljenja smo da bi javnost trebala znati koji su projekti koji se planiraju ostvariti do 2027. Godine.

  Odgovoreno je kako se to ne može samo tako pobrojati, kako treba poštivati proceduru i upućeni smo poslati službeni zahtjev za informacijama prema Službi za ITU mehanizam Grada Karlovca.

  Upit ćemo poslati.

  Ali se pitamo zašto vodeći ljudi Grada Karlovca i ljudi u upravi koji rade na projektima ne mogu javno reći koji su to projekti na kojima se radi i koji se pripremaju za prijavu na natječaje za sredstva ITU mehanizma.

  ———————————————————————————————————–

 1. Pitali smo i zašto “Provedbeni program mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Karlovca” nije bio u javnom savjetovanju kao u drugim gradovima.

  Nismo dobili odgovor. Pitati ćemo ponovno.

  ———————————————————————————————————–

 2. Na aktualnom satu su pitanja stigla pitati 3 predstavnika vladajuće većine i samo 2 predstavnika opozicije. Naš Ivica Furač tako nažalost nije došao na red.

  Ne da nije dobio odgovor nego nije uspio ni postaviti pitanje.

  Pitanja ćemo postaviti i pričekati odgovor.