Skip to main content

20. kolovoza 2023. smo uputili dva upita Gradu Karlovcu vezano na građevinske aktivnosti na prostoru užeg centra grada. Odgovore smo dobili pisanim putem poštom.


Nakon našeg upita vezanog na odlaganje materijala od iskopa na prostoru bivšeg prognaničkog naselja na Gazi komunalno redarstvo je izvršilo nadzor i potvrdilo aktivnosti dovoza i istovara materijala od iskopa u GČ Zvijezda od strane izvođača radova na projektu aglomeracije. Kako je zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske 23.8.2023. proslijeđena je prijava Državnom inspektoratu RH.

Na naša pitanje jesu li investitori (Vodovod i kanalizacija d.o.o. ili Gradska toplana d.o.o.) i Grad Karlovac upoznati s činjenicom da se na teritoriju grada odlaže materijal od iskopa gradskih ulica nismo dobili konkretan odgovor, ali po sadržaju odgovora može se zaključiti da nisu, a isto tako je nepoznato da li je izvođač sakupio potrebne dozvole.

Odgovor u cjelosti možete pročitati ispod.


Naš drugi upit bio je vezan za privremeni gradilišni deponij uz Vrbanićev perivoj u kojem su građani primjetili prometovanje jako velikog broj kamiona i djelatnost razbijanja i usitnjavanja velikih gromada kamena – djelatnost kojoj je mjesto u kamenolomu, a ne u centru grada.

U svojem odgovoru uprava Grada Karlovca odgovara kako je apelirala prema investitorima i izvođaču radova da u najvećoj mogućoj mjeri smanji buku i prašinu. Izvođač se očitavao i izjavio da posjeduje svu potrebnu dokumentaciju sukladno pozitivni zakonskim propisima za aktivnosti koje obavlja te da emisiju prašine na javnoprometnim površinama prevenira zalijevanjem istih. Dokumentacija navedena u očitovanju izvođača nam nije dostavljena.

Također nam nije dostavljena dokumentaciju kojom se odobrava formiranje privremenog deponija gradilišnog materijala na predmetnom prostoru, a koju smo dopisom zatražili.

Odgovor iz Grada pročitajte ispod:


Puni tekstovi naših upita: