Skip to main content

Duboko smo nezadovoljni kratkim trajanjem javne rasprave kao i sasvim izvjesnom namjerom vlasti da ograniči participaciju građanstva u raspravi o najvažnijem dokumentu Grada za 2021. godinu. Uz to, ni ove godine, kao ni prethodnih godina, niti jedan prijedlog građana na proračun Grada Karlovca nije prihvaćen.

Ispred Možemo! Karlovac, Nevenka Sudac Vinski uputila je medijima priopćenje s primjedbama na proceduru donošenja i sadržaj proračuna. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću ove je godine trajalo svega sedam dana što je nedovoljno i u normalnim okolnostima, a osobito u jeku COVID krize koja je dodatno opterećenje na građane i njihovo vrijeme. Zakon inače daje okvir od 30 dana pa bi i naša gradska vlast trebala imati barem toliko dugo otvorenu raspravu; kao što je to praksa u Delnicama, Požegi, Vrbovcu, Krku, Pakracu, Otočcu, Dugom Selu, Malom Lošinju, Lipiku i brojnim drugim hrvatskim gradovima.

Mi u Možemo! također smatramo da bi i obrasci za savjetovanje o proračunu trebali biti pristupačniji za širu javnost, da se u njima ne moraju navoditi razdjeli, izvori i pozicije, nego da za građane oni budu više opisne naravi, kao što primjerice građani Rijeke imaju otvorenu mogućnost predlaganja tijekom cijele godine. Još bolja varijanta je da, kao u Sisku, postoji interaktivna simulacija proračuna koja se može spremiti i poslati gradu kao prijedlog. Najbolja bi varijanta bila potpuna transparentnost i participiranja građana u odlučivanju kao što je slučaj u Pazinu, koji je na terenu uspio educirati i zainteresirati svoje građane kako bi odlučivali o onome što direktno utječe na njihove živote.

Mi želimo da svi naši građani imaju priliku predlagati i glasati za gradske projekte te odlučivati neposrednije o tome kako i gdje se troši jedan dio fiksnog proračuna.

Politička platforma Možemo! smatra nužnim uključiti sve građane u raspolaganje budžetom, kao što to već čini spomenuti Pazin, potom Trogir, Dubrovnik, Opatija ili odnedavno i Slatina, Pleternica ili Lepoglava.

Da je gradskoj vlasti do sudjelovanja građana stalo, poboljšala bi proceduru javne rasprave kod donošenja proračuna jer trošenje javnog novca nije tek puko tehničko, već suštinsko demokratsko pitanje.

Priopćenje za medije Političke platforme Možemo! Lokalne grupe Karlovac povodom donošenja proračuna Grada Karlovca za 2021. godinu.

Karlovac, 19. 11. 2020.