Skip to main content

Tijekom siječnja 2022. godine uputili smo Gradu nekoliko pitanja vezanih na potrošnju sredstava predviđenih proračunom za Kapitalni projekt K500002 Strategija razvoja Grada od 2021. do 2030. godine.

Rebalanskom proračuna izglasanim 28.10.2021. godine iznos na ovoj poziciji je povećan za 100.000,00kn i planirano je utrošiti 800.000,00kn

Glavni dokument izrađen unutar ovog projekta je Plan razvoja Grada Karlovca od 2021.-2030. godine. O njemu smo pisali i raspravljali, no naše primjedbe nisu uvažene.

U prvoj prepisci smo saznali da je dokument Plan razvoja Grada Karlovca izradila tvrtka Notitia d.o.o. i da je plaćen 82.500,00kn. Pa smo logično upitali što je s preostalim iznosom do 800.000,00kn.

Punu prepisku pročitajte u PDF dokumentu.

Vezano na Plan razvoja Grada Karlovca izdvajamo objašnjenje:Vezano uz potrošnju sredstava na pozicijama proračuna za koje ste pitali naglašavamo da su sredstva planirana za izradu nekoliko različitih dokumenata koje smo u 2021. godini bili kao JLS dužni izraditi putem neovisnih izrađivača: 

1. Dio sredstava – nematerijalna proizvedena imovina je potrošen na izradu strateškog dokumenta Plana razvoja sa popratnim dokumentima – komunikacijskom strategijom i ex ante evaluacijom 145.000,00 kuna

2. Drugi dio sredstava na poziciji rashoda za usluge utrošen je za usluge po prethodno sklopljenim ugovorima sa REGEA-om – za uslugu praćenja i unošenja podataka o potrošnji energije i vode za zgrade javnih ustanova kojima je vlasnik ili osnivač Grad Karlovac u Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), te vođenje sustava za mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV) za 2021. godinu (ISGE, SMIV) i Plavim partnerom o izvršenju usluge izrade Provedbenog programa Grada Karlovca 2021.-2025., te izrade energetskog certifikata gradskih stanova sveukupno 138.750,00 kuna, 

3. neutrošena sredstva po poziciji rashoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu bila su planirana za izradu novog SRUP-a u 2021. godini i nisu utrošena lani, te su prenesena na ITU-službu za izradu novog SRUP-a – Strategije razvoja urbanog područja novog Većeg urbanog područja u 2022. godinu.”Naša dodatna pitanja su:

1. Gdje se nalaze popratni dokumenti – komunikacijskom strategija i ex ante evaluacija – plaćeni 145.000,00 kuna?

2. Kako je moguće sa stavke proračuna Kapitalni projekt Strategija razvoja Grada od 2021. do 2030. godine trošiti sredstva na aktivnosti kao što su usluge praćenja i unošenja podataka o potrošnji energije i vode, vođenje sustava za mjerenje i verifikaciju i uštedu energije ili na kraju za izrade energetskih certifikata gradskih stanova?

3. Zašto se krajem 10. mjeseca rebalanskom povećava iznos sa 700.000,00kn na 800.000,00kn samo da bi se, kako stoji u odgovoru, neutrošena prebacila u novu godinu?

Uz sve navedeno, i upitan način trošenja proračunskih sredstava sa pozicije Kapitalnog projekta, u trenutku pisanja ovog teksta važeći, na Gradskom vijeću usvojen, strateški dokument Plan razvoja Grada Karlovca 2021. do 2030. godine i dalje nije objavljen na stranicama Grada. Trebao bi se nalaziti u rubrici Važniji dokumenti / Strategije / Brošure, no tamo ga nema.

Objašnjenje zašto Plan još uvijek nije objavljen citiramo iz email poruke Upravnog odjela za razvoj grada i EU fondove.…moramo Vas izvijestiti da je to zbog dodatnih tehničkih dorada generalno vezanih uz strateško planiranje, te će biti objavljena. 

Također u trenutku usvajanja na Gradskom vijeću Grada Karlovca Plan razvoja je postao važeći dokument i ako je bilo kome zbog bilo čega bio potreban lako je mogao biti dostavljena s obzirom na kompletnu transparentnost tijekom postupka izrade, javnog savjetovanja i konačnog usvajanja.”Pročitajte, proučite i javite nam vaše mišljenje.