Skip to main content

Prošlo je već šest mjeseci od kad koalicija Možemo! Nova ljevica i Orah ima četiri predstavnika u Gradskom vijeću Grada Karlovca i tri u Županijskoj skupštini Karlovačke županije. Radili smo, u okviru naše opozicijske uloge, na promoviranju tema i rješavanju problema iz našeg programa, a reagirali smo i na mile i nemile događaje u našem gradu i županiji.

Evo kratkog sažetka naših aktivnosti od lipnja do kraja ove teške 2021. godine, po temama iz našeg predizbornog programa.

Zadovoljni ljudi

Krećemo od najrecentnije sjednice Gradskog vijeća na kojem je koordinatorica karlovačkog Možemo! Draženka Polović održala važan govor o stanju u školama s prijedlogom da se oforme mobilni timovi koji bi brinuli o mentalnom zdravlju učenica/učenika i svih mladih. Pogledajte Draženkin govor.

Za istu sjednicu pripremili smo amandman na proračun o subvencioniranju boravka djece u obrtima za čuvanje djece, što smatramo nužnom privremenom mjerom dok ne budu svoj karlovačkoj djeci dostupni javni vrtički kapaciteti.
Raspravljali smo i o socijalnom programu koji je, po našem sudu, nedovoljan jer su mjere vezane za preniske cenzuse (primjerice, uvjet za većinu mjera socijalne pomoći za četvoročlanu obitelj je dohodak manji od 3000 kuna). Cilj mjera aktivne socijalne politike mora biti dostojanstven život za svakoga u ovom gradu.

U Županijskoj skupštini, Vlatka Krizmanić je nastavila zagovarati prijedloge iz predizborne kampanje o integriranju Domova zdravlja na način da se umjesto 6, uspostavi samo jedna uprava, pa da se tako uštedi na ravnateljskim plaćama, na naknadama za Upravna vijeća i na administrativnim troškovima, pa će biti više novaca za specijalizante i opremu. Na taj način bi se motiviralo mlade lječnike da ostanu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U ovom trenutku nedostaju timovi primarne zdravstvene zaštite, a u idućih pet godina veliki broj liječnika ide u mirovinu, što će biti ozbiljan udar na funkcioniranje sustava primarne zdravstvene zaštite. Pročitajte više u članku.

No najvažnija tema za svaki aspekt našeg izbornog programa je osigurati da Karlovac krene putem razvoja i napretka. Za to je potrebno bolje strateško planiranje i što je još važnije – praćenje i izvještavanje o provedbi planskih dokumenata. Planovi razvoja su za nas jako važni jer ako su dobri i realistični pružaju i perspektivu i nadu, ali i realnu šansu za napredak.

Naš Dobriša Adamec je u više navrata govorio o planovima razvoja, inzistirajući na konkretnim brojkama i pokazateljima. Pogledajte raspravu u vijeću i pročitajte puni tekst naših primjedbi na Plan razvoja grada Karlovca do 2030. godine.

Otvoreni grad

Od predizbornog izlaganja o digitalizaciji i otvorenom proračunu zagovaramo otvaranje i bolju komunikaciju Grada prema građanima. Raduje nas da Grad ove godine ima aplikaciju za prijedloge građana o proračunu što je rezultiralo i većim brojem prijedloga nego prijašnjih godina.

Naše prijedloge za amandmane na proračun predstavili su Vlasta Lendler-Adamec i Dobriša Adamec a uz prijedloge smo otvorili anketu u kojoj smo vas pozvali na izbor i ocjenu prijedloga. Odlučili smo predložiti one amandmane koji su u našoj anketi dobili najviše podrške.

Od predloženih osam, Gradsko vijeće je izglasalo naš amandman o početku planiranja biciklističke magistrale i biciklističke infrastrukture!
Uz amandman o sufinanciranju boravka djece koji je već bio uvršten u prijedlog, to su dva prihvaćena prijedloga što nas jako veseli. 

Otvoreni grad je za nas ne samo otvorenost gradske uprave, nego i otvorenost Karlovca za nove stanovnike. Na raspravi o UPU Luščić čije je donošenje planirano sljedeće godine inzistirat ćemo na tome da se, tamo planirani stambeni objekti, grade po modelima koje će omogućiti mladima da lakše kupe i/ili iznajme stanove, te se nadamo da će s gradnjom brze pruge Karlovac-Zagreb naša stambena politika privući nove stanovnike našeg divnog grada.

Zeleni grad

Briga o karlovačkim rijekama i parkovima je stalni pokretač našeg političkog djelovanja, pa smo tako već tijekom ljeta održali presicu o problemima s radom HE Lešće gdje je naš Gordan Begler dao prijedloge da se smanji životna opasnost za ljude na Dobri.
Govorili smo i na prosvjednom skupu u Novigradu na Dobri o potrebi da se zaustave svi planovi daljnjih izgradnji hidroelektrana na Dobri, a konkretno o potrebi da se planirana HE Globornica i druge već upisane hidroelektrane izbace iz Županijskih prostornih planova.
Naša županijska vijećnica Vlatka Krizmanić je uspjela od županice Martine Furdek Hajdin dobiti odgovor o mogućnostima sanacije problema koje nastaju zbog rada HE Lešće, ali su nas odgovori županice samo dodatno alarmirali zbog vrlo stvarne mogućnosti izgradnje još jedne male HE (Globornice) kojom će se pokušati sanirati šteta HE Lešće.

Na Gradskom vijeću smo problematizirali kanalizacijske ispuste u Mrežnicu i Koranu, a na Županijskoj skupštini pitali o rezultatima studije o uzrocima zagađenja Mrežnice iz 2019.
Hrvatskim šumama i drugim relevantim akterima poslali smo pismo s pritužbama na gospodarenje Kozjačom,i s konkretnim prijedlozima kako da se intenzitet sječe smanji.  
 

Posebno nas boli izgradnja zida na Korani što smo vijećničkim pitanjem dali do znanje gradonačelniku Mandiću koji je ispred Grada Karlovca, kao vlasnika susjednih parcela, dao suglasnost investitoru za izgradnju zida.

Nastavit ćemo zagovarati zaštitu rijeka i šuma, te inzistirati da Zelenilo objavljuje planove sječe i sadnje, ali i njege drveća u karlovačkim parkovima.

Obnovljeni grad

Glavne dvije teme iz ovog dijela programa su rekonstrukcija D6 i obnova starih dijelova grada, osobito nakon potresa.
Gradska vijećnica Draženka Polović je istaknula da bi cijena zaštitnih skela mogla premašiti cijenu za koju se oštećene kuće mogu barem minimalno sanirati kako bi bile sigurne za prolaznike. 

Ana Matan je kritizirala plan trošenja spomeničke rente iz koje za 2022.g. nije planirano ulaganje ni u jedan privatni objekt u kojem poslovni subjekti i obrti plaćaju spomeničku rentu. Uz to zalažemo se za odštetu stanovnicima Dubovca, Borlina i Jelse čija je imovina stradala u rekonstrukciji D6. Draženka Polović je tražila informacije o tome što je Grad Karlovac učinio da utječe na Hrvatske ceste koji su jedan od investitora u D6 kako bi cesta bila završena prije i kvalitetnije.

Uz to, Draženka Polović je iznijela i problem neprestanog pucanja cijevi u naselju Velika Jelsa koje uzrokuje velike štete stanovnicima tog područja. Na žalost, moramo zaključiti da je stanje karlovačke infrastrukture u vrlo lošem stanju i premda pozdravljamo projekt Aglomeracija – odnosno zamjene podzemne infrastrukture u mnogim naseljima, pribojavamo se kvalitete radova, kao posljedica koje će ti radovi imati na život i funkcioniranje stanovnika. Zbog toga ćemo sve radove pomno pratiti i izvještavati, a insistirat ćemo i na odšteti i potpori poslovnim subjektima čije će poslovanje biti ugroženo radovima na obnovi infrastruktre u Zvijezdi.

Reakcije i presice

Nesumnjivo najviše reakcije izazvao je javni nastup našeg županijskog vijećnika Dubravka Golubića o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Karlovačke županije u emisiji RTL Potraga i naša presica i stav o preimenovanju mosta na Korani u Most Specijalne jedinice Grom.

Vjerujemo da ste ove teme pratili, ali ako se želite podsjetiti, pogledajte RTL potragu o stranačkom zapošljavanju u Karlovcu i našu presicu o preimenovanju mosta

Ove dvije teme su na nacionalnoj razini predstavile Karlovac, najblaže rečeno, u vrlo negativnom svjetlu.
Cilj našeg političkog djelovanja je da se Karlovac oslobodi okova prošlosti bila ona slavna ili neslavna i da se istinski otvori budućnosti i svijetu. Vjerujemo da nam i vi u tome možete pomoći, pa vas molimo da nam se svakako javljate s prijedlozima, kritikama, ili da nam se aktivno priključite.

 

Godina pred nama bit će, nadamo se, godina u kojoj ćemo se osloboditi i zdravstvenih, psiholoških, ekonomskih i društveni pritisaka kojima nas je izložila koronakriza.

Uz nastavak našeg rada, to će biti i godina intenzivnih priprema za Mjesne izbore 2023. Pa ako ste voljni ili znate nekoga tko bi bio voljan kandidirati se za vijećnika u svom kvartu ili mjestu – bilo bi nam važno i drago da nam se javite. 

Jer zajedno – Možemo!
Možemo promijeniti Karlovac na bolje!

Sretna vam i uspješna 2022!