Skip to main content

Ova preskonferencija naša je službena najava izlaska na lokalne izbore u Karlovcu 16. svibnja 2021.

Zašto smo se priključili Političkoj platformi Možemo?

 1. zato jer smo u programskim načelima, načinu djelovanja, organizaciji i u vodstvu stranke prepoznali ideje i ljude koji su u stanju mijenjati obrazac i paradigmu hrvatske politike.

 2. zato što je to prva stvarna zeleno-lijeva opcija na hrvatskoj političkoj sceni i u tom smislu je vrijednosno i svjetonazorski jasno profilirana te u cijeloj zemlji, od Dubrovnika do Pule i Karlovca vodi konzistentnu progresivnu politiku i jasno je komunicira.

  To su vrijednosti : solidarnosti, zelene reindustrijalizacije, socijalne osjetljivosti, sekularizma, društvene pravednosti, borbe protiv korupcije, jačanja demokratskih institucija, preraspodjele bogatstva i zaštite građanskih prava i rodne ravnopravnosti. Za naš lokalni rad izuzetno nam je važno i to da Platforma Možemo! snažno zagovara sudjelovanje i participaciju građana u političkim procesima te u svim procesima koji se tiču javnog interesa.

  Kao lokalna grupa zastupamo taj isti progresivni vrijednosni i svjetonazorski sustav i on je pretpostavka našeg lokalnog djelovanja. Razlog našeg političkog angažmana leži u tome što Karlovac vidimo kao grad koji nažalost proživljava razdoblje teške stagnacije, on fizički stvarno umire (sve manji broj stanovnika i sve manje mladog stanovništva), on je grad zapuštene gradske jezgre, a način vladanja i funkcioniranje institucija odašilje duh neslobode, kontrole i nedemokratičnosti. Stoga glavni cilj našega programa nije samo promjena političke paradigme, nego i PROMJENA DUHA i ATMOSFERE GRADA!

  Povijest Karlovca nas tako savršeno uči da je samo onda kada je Karlovac bio otvoren i slobodan grad za nove ljude, ideje, kulture i vjeroispovijesti – ujedno bio i prosperitetan grad. Kada su gradonačelnici i uprava bili napredni ljudi koji su štitili javni interes i javna dobra, progresivne i aktivne pojedince, te su propisima i vlastitim stavovima stvarali poticajnu atmosferu, on je bio bogati i napredni grad. GRAD U KOJI SE DOLAZI, a ne grad iz kojeg bježe svi koji ne pripadaju povlaštenom političkom i klijentelističkom sloju. Najbolje od Karlovca radili su ljudi iz cijele Hrvatske, okolnih zemalja i zemalja diljem Europe.

  U tom smislu drastično smanjivanje broja stanovništva najbolji je pokazatelj rada lokalne uprave posljednjih desetljeća. Broj stanovnika smanjuje se u onim sredinama koje ne stvaraju poticajno okruženje za život i rad ljudi, i osiromašuju i materijalno i „duhovno“. Zaustavljanje „smanjivanja“ Grada početak je njegove obnove!

  Stoga vjerujemo da u suradnji i s većim uvažavanjem i angažmanom građana, profesije, struke, prava da se bude drugačiji možemo razviti duh tolerancije; Možemo Karlovac pretvoriti u OTVORENI, HRABRI, ZELENI, SOLIDARNI, PRAVEDNI i UKLJUČIVI grad u svim najvažnijim premisama našeg lokalnog programa i u svim glavnim vrijednostima i
  simbolima grada.

  To su :
  LJUDI – njihov ekonomski status i mogućnosti, dostupnost zdravstva, kulture i obrazovanja i pravična socijalna politika. Oni imaju pravo i zaslužuju da Karlovac bude grad jednakih prilika u kojem će ljudi moći ostvariti potencijale neovisno o stranačkoj pripadnosti
  ZVIJEZDA – čija obnova je primarni zadatak
  RIJEKE I PARKOVI – rijeke i parkovi su simboli Karlovca te je njihovo očuvanje, uz obnovu Zvijezde, zapravo očuvanje same biti grada.