Skip to main content

Pozivamo vodstva Grada Karlovca i Karlovačke županije da informiraju javnost o projektnim prijedlozima koje planiraju prijaviti ili su već prijavili na sufinanciranje iz natječaja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. i drugih otvorenih natječaja.

U tijeku je više nacionalnih natječaja na koja tijela lokalne samouprave mogu kandidirati razne projekte, te nas zanima, jednako kao i javnost, koji su to projekti koje su Grad i Županija prijavili ili kane prijaviti, kolika je njihova financijska „težina“ te koliko je moguće prijavom i prihvaćanjem projekata pribaviti sredstava iz državnih fondova i institucija.

Od svih aktualnih poziva i natječaja navodimo samo nekoliko i predlažemo niz projekata koji bi se mogli odraditi uz dodatno financiranje.

Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava “Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije” (u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.)

Ovaj natječaj financira pripremu projekata iznosima od 400.000,00 kn do 2.500.000,00 kn.

Idealna je prilika za pripremu projekata koji će se raditi u nekoliko nadolazećih godina i koji mogu osigurati transformaciju i modernizaciju Karlovca i ostalih županijskih gradova i naselja.

Projekti koje bismo voljeli vidjeti prijavljene na ovaj natječaj su:

 • Biciklistička magistrala i biciklistička infrastruktura, što smatramo izuzetno važnim segmentom tranzicije k zdravijem životu i očuvanju okoliša
 • Opsežan projekt „digitalnog otvorenog grada“ – povezivanja grada i svih gradskih tvrtki u jednu digitalnu cjelinu, povezanih podataka, javnosti dostupnih i vidljivih svih prihoda i troškova, te svih ostalih važnih podataka, te proaktivno uključivanje građana u rad i djelovanje gradskih firmi
 • Inteligentna programska platforma za povezivanje Grada, gradskih tvrtki, ustanova i zajednica (npr. vatrogascima su potrebni aktualni podaci na kojim adresama žive osobe sa invaliditetom, izvedeno na siguran način sa zaštitom osobnih podataka)
 • Projekt daljinskog očitavanje vodomjera i kalorimetara
 • Digitalna transformacija zbrinjavanja otpada
 • Projekt širokopojasne mreže grada
 • Digitalizacija javnog gradskog prijevoza – inteligentno upravljanje i nadzor javnog gradskog prijevoza s opremanjem autobusnih stajališta pametnim info uređajima
 • Besplatni WiFi u javnom gradskom prijevozu
 • Registar gradske imovine
 • Projekti digitalizacije SVIH gradskih i županijskih tvrtki
 • Projekti digitalizacije SVIH gradskih i županijskih ustanova

Jedna pravna osoba (jedinica lokalne uprave, gradska tvrtka, ustanova…) može na ovaj natječaj prijaviti najviše 2 projekta. Grad Karlovac sa svojim tvrtkama i ustanovama mogao bi dakle prijaviti više od 30 projekata.

Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije je izuzetno važan poziv jer financira pripremu dokumentaciju za izvođenje projekata koji će se dalje financirati kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini (Ministarstvo turizma i sporta)

 • Mogućnost prijave izgradnje i opremanja sportskih građevina – npr. ŠRC Mostanje, rekonstrukcija stadiona Branko Čavlović-Čavlek i dr.
 • Izgradnja školskih sportskih dvorana

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (Ministarstva kulture i medija)

 • Nepregledan je niz karlovačkih spomenika kulturne baštine koji vape za obnovom zbog dotrajalosti, neodržavanja, te na koncu potresa

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava financiranja službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine (Ministarstvo unutarnjih poslova)

 • Aktivnosti službi spašavanja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog serijom potresa i Upravljanje projektom i administracija

Program poticana stanogradnje (POS), namijenjen prvenstveno mladim ljudima i mladim obiteljima

 • Izgradnja stanova po programu POS-a već je davno prepoznat program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma

Ovih su dana u nacionalnim medijima glavne teme katastrofalno loše korištenje bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU i katastrofalna demografska slika Hrvatske službeno osviještena Popisom stanovništva 2021.

Grad Karlovac i Karlovačka županija ne smiju propustiti prilike koje se nude… jednostavno si to više ne smiju dopustiti. A građani moraju znati što se planira.

Kada bi građani otvoreno i na vrijeme bili informirani o ozbiljnim i kvalitetnim projektnim aktivnostima na kojima grad ili županija aktivno rade, a koje nam mogu u skoroj budućnosti osigurati bolje uvjete života i rada, vjerojatnije bi se teže odlučili napustiti Hrvatsku i potražiti sreću u nekoj uređenijoj i boljoj državi.

I zato pozivamo vodstva Grada Karlovca i Karlovačke županije da informiraju javnost o projektnim prijedlozima koje planiraju prijaviti ili su već prijavljeni na sufinanciranje.