Skip to main content

Možemo! Karlovac se zalaže za veće učešće građanki i građana u donošenje odluka gradske uprave. Jedan on načina je sudjelovanje u Javnim savjetovanjima za zainteresiranu javnost. Zapratite gradsku stranicu Javna savjetovanja sa zainteresiranom javnosti i pročitajte i komentirajte odluke prije njihovog donošenja.

U prvih 4 mjeseca ove godine javili smo se na 8 savjetovanja i dali veliki broj primjedbi od kojih je određeni broj prihvaćen. Sve naše primjedbe možete pogledati prateći linkove ispod.

 • Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama odluke o parkiralištima na području grada Karlovca
  • zauzeli smo se za manje cijene naplate zauzeća prostora kod građevinskih radova na zgradama.
  • smatramo da bi naplata zauzeća parkirališno mjesta trebala biti simbolična, posebno prilikom gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, te svakako u slučajevima energetske obnove zgrada.
 • Prijedlog odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području grada Karlovca
  • tražili smo pojednostavljenje birokracije i smanjenje troškova
 • Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Karlovca
  • tražili smo smanjivanje birokratske procedure
  • tražili smo izmjenu odluke po kojoj se kampiranje izvan kampova dozvoljava tri mjeseca nakon manifestacije i tražili da se kampiranje ograniči na vrijeme trajanja manifestacije
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca
  • iz odluke nije jasno na koji način ova odluka potiče naše građane na odvojeno skupljanje otpada i smanjenje količine predanog miješanog komunalnog otpada, što nam je zajednički cilj, a što je i svrha same odluke.
  • dali smo niz primjedbi na prijedlog. Naše primjedbe bile su dosta konkretne te vas pozivamo da ih pročitate u punom tekstu primjedbi
 • Nacrt prijedloga godišnjeg plana upravljanja imovinom grada Karlovca za 2022. godinu
  • založili smo se prijedlozima za veću točnost, preciznost i transparentnost
 • Nacrt prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Karlovca
  • tražimo izradu javno dostupnog registra svih pa tako i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Karlovca
  • mislimo da je dizanje cijena u ovom trenutku kontraproduktivno
  • puni tekst primjedbi
 • Smjernice za integraciju održivog energetskog planiranja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) u Generalni urbanistički plan (GUP) grada Karlovca
  • kroz GUP je potrebno poticati biciklističku infrastrukturu, promovirati biciklistička parkirališta i garaže te na taj način smanjitit broj automobila
  • gradske službe bi trebale prednjačiti primjerom održivog prijevoza
 • Prijedlog odluke o izmjeni plana rasporeda kioska
  • tražimo da se otvori mogućnost zdravih i zelenih kioska po kvartovima, kioska lokalno proizvedene hrane, umjesto kioska ograničenih na bijelo pecivo

Sudjelovali smo i u javnim raspravama o urbanističkim planovima: