Skip to main content

Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca naš Ivica Furač je komentirao gradonačelnikovo polugodišnje izvješće:

Osvrnuo bih se na izvješće o radu gradonačelnika iz moje perspektive, građanina  Grada Karlovca koji stanuje u dijelu grada od Dubovca do granice s općinom Netretić, a zbog jedne članice HDZ-a, nekadašnje vijećnice i ulazi u prostor općine Netretić, gradonačelnik zna o čemu govorim.  

1. Komunalna infrastruktura:

– ceste su građene za vrijeme Austrougarske, cesta Karoline kao najstarija ceste od Karlovca prema moru i ceste koje od nje vode do bivših zaseoka, sadašnjih ulica u sklopu središnjeg naselja Grad Karlovac. Usput navodim da je Vučjaku  ukinut status naselja, stanovnike Vučjaka o tome nitko ništa nije pitao. Te ceste iz doba Austrougarske su u vrijeme bivše Jugoslavije presvučene asfaltom, a u 30 godina hrvatske države samo su pojedine presvučene novim slojem asfalta. Za stanje tih nerazvrstanih cesta je malo reći da je loše.  Na primjer, nerazvrstana cesta u ulici  Furači je širine 2,5 metra, na njoj se odvija promet u oba smjera. Na cesti se još 2015. otvorilo klizište koje do danas nije sanirano. Prolaz dijelom ceste gdje je klizište je doslovno opasan po život. Gradske službe su ispred klizišta postavile prometni znak zabrana prometa u oba smjera.  I to je sve.  Ni druge ceste nisu u boljem stanju: Mejaški – Pogačići, Milašini, Lucijanići – Palajse, Zeleni put.

Nije riješeno pitanje odvodnje oborinskih voda uz ceste. Izgradnja nogostupa uz ceste koji bi omogućio sigurnije kretanje pješaka nije niti u dugoročnim planovima.

Drugi dio nerazvrstanih cesta u vlasništvu Grada Karlovca su tzv. šumski i poljski putevi. Te ceste su u potpunosti zapuštene. Građani s radnim strojevima tim cestama, osim ako ih samo ne urede,   ne mogu doći do svojih šumskih i poljskih parcela.   

Vodovodna mreža je građena početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća. Cijevi su cementno-azbestne. Česti su kvarovi na vodovodnoj mreži. Prošle godine je devet puta dolazilo do pucanja vodovodnih cijevi. Zbog puknuća cijevi imali smo prekid vodoopskrbe i na staru godinu gotovo cijeli dan. Kada je puštena voda, bila je prljava, žuta, trebalo je ispirati sve slavine. Drugi dan na Novu godinu oko  8 sati ujutro opet je pukla vodovodna cijev na istome mjestu i opet je prekinuta vodoopskrba. Kvar je saniran oko 13,00 sati. Razgovarao sam sa djelatnikom vodovoda koji je radio na sanaciji kvara, rekao mi da su cijevi u tako lošem stanju da kod manjih vibracija pucaju.  Prije desetak godina sam o svome trošku odnio na analizu vodu iz slavine u kuhinji nakon sanacije puknuća cijevi. Nalaz je pokazao da je u vodi bilo fekalnih bakterija, imam taj nalaz kod kuće.

Aglomeracija nas je zaobišla. Sva naselja na brdima oko Karlovca od Gornjeg Mekušja, Turnja, Gornje Švarče, Jamadola će u sklopu aglomeracije biti spojena na javnu kanalizaciju, dio grada u kojem živim Vučjak – Kalvarija – Zagrad  neće, zašto ? Europski fondovi su u cijelosti zaobišli ovaj dio Grada Karlovca.   

U Studiji javnog prijevoza putnika na području Grada Karlovca, koju je Grad Karlovac dao izraditi sredinom 2021., nije predviđena niti jedna gradska autobusna linija za dio grada Vučjak – Zagrad – Kalvarija. Niti jedno autobusno stajalište na tome području nije uređeno. Vrhunac brige gradskih vlasti za komunalni linijski prijevoz je ocrtavanje horizontalne signalizacije na mjestima autobusnih stajališta pred početak školske godine.

2. Mjesna samouprava

– rad mjesnog odbora nije transparentan i javan, vijećnici služe sami sebi a ne građanima. U mome mjesnom odboru troje od petero vijećnika HDZ-a su bili ili jesu u nadzornom odboru ili upravnom vijeću nekog od javnih poduzeća ili ustanova. A ni mjesni odbor ne znaju zakonito voditi. Pisao sam gradonačelniku prijave o nezakonitostima u radu vijeća mjesnog odbora, nije mi odgovarao. Ovakva  mjesna samouprava ne služi građanima, građani nemaju prilike doznati što radi vijeće mjesnog odbora, dati svoje prijedloge, primjedbe. Zašto se u mjesnim odborima i gradskim četvrtima ne uvede obveza podnošenja godišnjeg izvješća o radu građanima. Vijećnici sami ne smatraju da bi to trebali napraviti. Od 2007. kad je osnovan Mjesni odbor Zagrad – Kalvarija – Vučjak do sada nije održan niti jedan zbor građana,  osim kada dolazi  gradonačelnik i inicira zbor građana.

3. Na kraju bi nešto rekao o zakonitosti rada gradske uprave

Kao upravni pravnik koji je 25 godina radio u sustavu državne uprave, mogu nešto o tome reći. U obrazloženju izvješća piše da je gradonačelnik odgovoran za  rad gradske uprave, da isti obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Grada Karlovca i daje im upute za rad, te rad gradske uprave u cjelini predstavlja rad gradonačelnika kao izvršnog tijela Grada Karlovca. U vezi toga,  samo tijekom današnje sjednice ću ukazati na pojedine, po meni, nezakonitosti u tri opća akta koje je gradska uprava, koju predstavlja gradonačelnik, dostavila na današnju sjednicu. Do sada su sve moje primjedbe na moguće nezakonitosti koje sam argumentirano iznosio u ovome Gradskom vijeću, odbačene, odnosno ignorirane.

Možete i dalje odbacivati i ignorirati primjedbe, mene i mojih kolega iz  Možemo  ali budite sigurni da ćemo tražiti  drugo mišljenje i nećemo odustati od inzistiranja na zakonitošću rada.

Kako je rekao čelnik jedne oporbene političke stranke u Hrvatskoj: „Demokracija je procedura a kada je gaziš onda možeš očekivati otpor.“