Skip to main content

Nama je neprihvatljivo to što će Edison postati bivše kino i što će biti pripojen „Zorin domu“ na upravljanje, poručili smo na presici povodom odluke Gradskog vijeća da raspiše javnu nabavu za opremanje, sada već očito bivšeg, kina. Iskoristili smo povod da ugledni i dugogodišnji djelatnici na karlovačkoj kulturnoj sceni progovore o tome kako se Grad odnosi prema kulturi i kulturnoj infrastrukturi.

Goran Ilić:

Kultura je jedan od najvažnijih dijelova identiteta svakog naroda, svake zajednice pa tako i grada. Iako je, uz vizualni dio, vjerojatno najvažniji dio identiteta, za kulturu se prečesto izdvaja ne samo premalo sredstava nego se ulaže i nedovoljno napora kako bi građani zaista živjeli život kroz kulturu. Ni aktualna vlast ni dosadašnja oporba nisu se smisleno bavili kulturom.

Kad govorimo o Kulturnoj strategiji kao temeljnom dokumentu razvoja, možemo samo zaključiti da je očito donesena kao dokument koji je tu samo reda radi .

Strategija kulturnog razvoja grada Karlovca donesena je za razdoblje od 2014. do 2024. 

Citat iz Strategije glasi: 

Strategijom se želi potaknuti niz promjena koje se izravno tiču načina upravljanja gradskim kulturnim resursima: ustanovama i cjelokupnom gradskom kulturnom infrastrukturom i nadgradnjom, kao i načinom poticanja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Utoliko se za ovu Strategiju može reći da je „strategija promjena“. 

Promjene, naravno, nismo doživjeli.

Loša praksa u kojoj se ne uvažava mišljenje struke po ne znamo koji put očitovala se i pri projektu kina Edison (koji je u nekim gradskim dokumentima nazvan bivše kino Edison!!??) .

Brojne radionice i savjetovanja služe uglavnom ugodnom popunjavanju  arhive o savjetovanjima s javnošću, a gotovo ništa od strukovnih sugestija se ne uvaži.

Tako smo zahvaljujući lošem, pa onda brzopletom planiranju, dobili nešto što će biti mješavina kina i turističkog prostora, a dodatnu pomutnju donosi i to da se planira da njime upravlja Gradsko kazalište. Dakle, kazalište  bi se trebalo baviti kinematografijom i turizmom!?. 

Hoće li tako kinodjelatnost biti tek usputna djelatnost?. 

Postavlja se pitanje zašto se nije dalo kino na upravljanje struci – profesionalcima i udrugama koji se bave filmom ili se osnovala nova institucija za upravljanje koja bi uključila struku? Dobri primjeri javnih ustanova koje se bave filmom postoje u drugim gradovima u Hrvatskoj. 

Postavlja se pitanje i rada konzervatora koji su brzo pristali na promjenu izgleda zgrade, mada joj funkcija nikada nije bila onakva kakvom je sada navode u projektima.

Zašto su, uvijek dosljedni, sada napravili taj izuzetak na zaštićenom kulturnom dobru?

Sve to se moglo izbjeći kvalitetnijim dugoročnim planiranjem, a ne promjenom identiteta i namjene zbog aktualnih projekata. 

Apeliramo da se prihvate sugestije struke u najvećoj mogućoj mjeri i mogućnosti u ovoj fazi projekta kako bi Karlovčani zaista dobili kino. 

Hrvatski dom

Hrvatski dom je objekt koji je već preko 30 godina otuđen od građana, s izuzetkom Male scene koja je obnovljena u jednoj predizbornoj kampanji. Jedini zatvoreni koncertni prostor, koji može služiti i za druge programe, je preko tri desetljeća nedostupan građanima i struci. Prostor je to koji ima veliki kapacitet, a svojedobno je bio jedan od najznačajnijih prostora takve vrste u bivšoj državi.

Apeliramo da se trajno afirmira zgrada Hrvatskog doma u cjelosti te da se trajno vrati građanima i struci na korištenje. Obnovi Hrvatskog doma treba pristupiti sustavno, promišljeno i učinkovito bez brzopletih neadekvatnih rješenja, a s ciljem da se vrati u nekadašnju funkciju.

Gradska ljetna pozornica

Osim obnove postojećih objekata treba promišljati i izgradnju novih.

Gradu nedostaje kvalitetna ljetna pozornica s adekvatnom infrastrukturom koja treba služiti kulturnim i komercijalnim sadržajima.

Gradsku ljetnu pozornicu treba unijeti u plan kulturnog razvoja i svakako realizirati.

Vera Mitrović Vrbanac:

Rješenje pitanja kina Edison je rezultat politike aktualne vlasti kojom rješenje za njegovu obnovu i (pre)namjenu dovodi do toga da se objekt vidi prvenstveno u službi budućih turističkih sadržaja. Paradoks je u tome da se isti stavlja pod upravu Gradskog kazališta „Zorin dom“ što otvara dodatna pitanja o tome  kako bi to moglo funkcionirati u praksi, a za koja u javnosti postoje samo naznake.

Činjenica je da su se za obnovu Edisona čekala EU sredstva, činjenica je da se otvorila mogućnost gurnuti Edison u aktualni megalomanski projekt koji je usmjeren na turističku djelatnost. Činjenica je također da se u obzir nisu uzela mišljenja i prijedlozi karlovačkih filmaša koji su u nekom trenutku bili pozvani od strane grada na suradnju u formi savjetodavne uloge struke. I činjenica je da primarna funkcija zgrade kina Edison u budućnosti neće biti kino, kao ni film ni filmska umjetnost.

Grad Karlovac je na konferenciju za medije Platforme MOŽEMO izuzetno brzo poslao svoju reakciju u pisanoj formi u kojoj detaljno pojašnjava viziju tog objekta u budućnosti. To je svakako dobro jer je javnost konačno dobila sve informacije na jednom mjestu i potvrdilo se sve što su govornici tematizirali na konferenciji za medije vezano za Edison. 

Evidentna je činjenica da građani Karlovca obnovom Edisona još uvijek neće dobiti kino!

Dobit će:

Projekt koji će unaprijediti turističku ponudu grada Karlovca revitalizacijom lokacije pokretanjem integriranih inovativnih turističkih sadržaja, odnosno kombinacijom kulturne baštine i modernih tehnologija.

Edison će postati središtem festivalskih sadržaja, obrazovnog i konferencijskog turizma, te integrirati različite turističke programe i proizvode kojima su poveznice kulturna baština, audio-vizualne i scenske umjetnosti……..

Realizacijom projekta ostvarit će se pozitivni učinci, obogatiti ne samo svakodnevni život Karlovčana već povećati broj zaposlenih u turizmu, produljiti turistička sezona i inicirati aktivnosti i djelatnosti koje se vežu uz to.

Grad Karlovac u svom priopćenju ne navodi tko će u budućnosti upravljati zgradom i kreirati sve te „različite turističke programe i proizvode“. 

Ukoliko će to biti Gradsko kazalište, postavlja se pitanje hoće li se kazališna kuća u budućnosti baviti turističkom djelatnošću, manifestacijama i kinodjelatnošću ili će samo iznajmljivati prostor za različite namjene koje nemaju veze s osnovnom  i primarnom djelatnošću Gradskog kazališta.

Ono na što se htjelo ukazati na konferenciji za medije je širi kontekst problema vezanih za infrastrukturu potrebnu za rad, za razvoj kulture i umjetnosti, a prije svega vezano za izvedbenu umjetnost.

Htjelo se ukazati da je Edison gotova priča i da se za preostale postojeće objekte nikako ne bi trebala koristiti ovakva praksa. Tu prije svega mislimo na zgradu Hrvatskog doma u cjelini, a otvorili smo pitanje i Doma OS „Zrinski“ za koju mislimo da bi je bilo neophodno vratiti u vlasništvo Grada i prirodno, kao adekvatnu veliku kazališnu scenu, staviti je pod upravu Gradskog kazališta za predstave, koncerte, baletne i operne izvedbe i sve ono što iziskuje veći prostor od kapaciteta „Zorin doma“.

Nama u gradu nedostaje infrastruktura koja je primjerena za kulturne sadržaje koje proizvodimo. Realno, dionici u kulturi nemaju gdje izvoditi svoje programe.

Strateški planovi ne prate potrebe i interese; ne prate znanje koje im se s pozicije nezavisne scene i aktera koji ne djeluju unutar institucija, nesebično daje na svim javnim raspravama, radionicama, okruglim stolovima gdje se ukazuje na ono što su stvarne potrebe. U konačnici se te potrebe potpuno zanemaruju i  dobijemo servirano nešto za što ne znamo tko će se točno i s čime tu baviti, a sve one jasno komunicirane potrebe ostaju nezadovoljene.

U kulturi grada Karlovca amaterska djelatnost i nezavisna scena daju više od 70 % programa. To je veliki pogon i ogromni potencijal koji se sustavno desetljećima zanemaruju. Neke amaterske djelatnosti u kulturi su na rubu izumiranja, a u tom segmentu imamo veliku tradiciju.

Što se kulture tiče, u gradu stvari djeluju tako da neki entuzijasti i neki pojedinci svojim upornim radom i djelovanjem godinama grade prepoznatljivu, kvalitetnu priču i velike festivalske manifestacije koje bi se turistički itekako mogle iskoristiti. Ali i kada se te stvari  afirmiraju, Grad to ne podržava na adekvatan način, pa niti za turizam na koji se, kako vidimo, stavlja akcent.

Zadnjih godina svjedočimo gradskom potpunom nerazumijevanju funkcioniranja kulture u svrsi turizma. Kultura se ne bavi turizmom. Kultura je društvena, a turizam gospodarska djelatnost. One u nekim segmentima interferiraju, te iz pozicije turističke djelatnosti treba iznaći načine da iskoristi postojeće programe i manifestacije. Mi ovdje imamo obrnuti proces, jasno vidljiv na primjeru Edisona. Napravit će se multifunkcijska dvorana kojoj će kulturnjaci prilagođavati svoje programe jer nemaju drugih mogućnosti.

Dok gajimo iluziju o nekom imaginarnom turizmu, dajemo jedan od kapitalnih objekata za turizam koji ne postoji, a na uštrb programa u kulturi koji itekako postoje i koji se realiziraju unatoč svim nemogućim uvjetima.

Kulturnjaci u gradu Karlovcu žive, rade i stvaraju. I u ovim pandemijskim uvjetima, prošle su godine za obilježavanje Dana grada i za manifestaciju Zvjezdano ljeto dali  svoje izvedbeno-scenske programe i program se popunio najvećim dijelom s onima koji djeluju izvan institucija, koji su simbolično ili nimalo financirani proračunskim sredstvima.

Ana Matan:

Nevjerojatno je kako su s jedne strane konzervatori dopustili proširenje objekta od najmanje sedam metara, iako se radi o pojedinačno zaštićenom kulturnom dobru i kako su ignorirani svi prijedlozi ljudi koji se bave kinoprikazivačkom djelatnošću,  radna skupina za Edison je završila kao u narodnoj izreci: „Veži konja gdje ti gazda kaže!“