Skip to main content

Sve vas srdačno pozdravljam i danas se obraćam i vama novinarima, ali i svim građanima Karlovca kao kandidatkinja za časnu i odgovornu dužnost gradonačelnice Karlovca.

Iako ne volim govoriti u prvom licu jednine, smatram da je ovo trenutak kada osim univerzalnih ideja za koje se zalažem, moram reći i nešto o sebi, za sve one koji me ne poznaju i za mene možda prvi put čuju. Kao i o ljudima s kojima ulazimo u borbu za promjenu političke paradigme i načina vladanja u Gradu Karlovcu.

Rođena sam (to je ona jedna od slučajnosti koja nas zauvijek odredi) u Karlovcu, na Gazi, u Vatrogasnom domu, odrasla sam na Rakovcu, na Korani, a danas živim na Velikoj Jelsi. U Karlovcu sam završila gimnaziju, diplomirala sam književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, potom i bibliotekarstvo. Radim u Ekonomsko-turističkoj školi i cijeli svoj radni vijek radila sam u Karlovcu, u kulturi i prosvjeti. Osim toga, puno sam pisala i objavljivala o kulturnoj povijesti grada, njegovoj književnosti i društvenom životu 19. i 20. stoljeća. U tom smislu povijest Karlovca je izvanredno poučna za sve koji se ovdje žele baviti politikom. Jer svjedoči da je samo kada je bio otvoren, multikulturan i kozmopolitski, bio je i
napredan, bogat i prosperitetan
.

Uz to, kao i ljudi koji su danas ovdje kao članovi platforme Možemo i Nove ljevice, kandidati za Gradsko vijeće, uvijek sam nastojala biti aktivna građanka u obrani pravde, istine, slobode i prava da se bude drugačiji. Ljubav prema gradu razumijem i vidim kao otvorenost, hrabrost,
kao aktivnu i glasnu građansku borbu protiv političkog konformizma, straha, laži i politike nezamjeranja. Nijedna vrsta ljubavi se ne iskazuje kroz šutnju i poslušnost. Ovu odluku da se kandidiram, kao svaki razuman i odgovoran čovjek, donijela sam jako teško.


Pomogle su mi dvije stvari:

  1. spoznaja da sam dio jednog većeg političkog projekta koji nezadrživo raste u Hrvatskoj, širi drugačiju atmosferu i optimizam, a okupljen uz političku platformu Možemo i zeleno-lijevu koaliciju.
    Projekta koji politiku razumije kao častan i odgovoran posao, koji vodi konzistentnu i progresivnu politiku i vrijednosno i svjetonazorski je jasno profiliran. I snažno zagovara sudjelovanja i participacije građana u političkim procesima, jačanje lokalne demokracije, razvoj medija i jasnu komunikaciju u svim procesima koji se tiču javnog interesa.
  2. pomogla mi je činjenica da su se oko platforme Možemo i Nove ljevice u Karlovcu angažirali ljudi koji nikada nisu profitirali od politike i vjeruju da Karlovac s uvažavanjem i angažmanom građana, profesije i struke može postati OTVORENI, HRABRI, ZELENI, SOLIDARNI, PRAVEDNI, MULTIKULTURALNI i UKLJUČIVI grad; grad privlačan za život, jednakih prilika u kojem će ljudi moći ostvariti svoje potencijale neovisno o stranačkoj pripadnosti.
    S današnjim danom na našim web stranicama objavljen je i program Možemo Karlovac koji je nastao kao rezultat istraživanja u kojem je sudjelovalo 700 građana Karlovca, i koji smo zajednički s njima stvarali. Pozivam vas da ga pročitate i potražite teme koje su vam bliske i
    uvjerite se u temeljitost i principijelnost s kojim smo ga stvarali. Ali i da budete naši suradnici u njegovom nadograđivanju.

I na kraju, moram reći da ja u ovom gradu nemam svoju interesnu skupinu, ortake ni tzv. svoje ljude, imam samo ljude s kojima dijelim uvjerenja, viziju grada; imam suradnike i suradnice, poznanike i svoje sugrađane i sugrađanke.

Zbog svega toga ured gradonačelnika, nikada, ali baš nikada neće više biti ured za zapošljavanje, već ured za osluškivanje, informiranje i komunikaciju s građanima.
Zbog svega toga pozivam građane na izbore i da nam daju glas jer Karlovac
možemo pretvoriti u grad za sve nas
.