Skip to main content

Danas smo održali prezentaciju o digitalnim inovacijama u upravljanju gradom. Pokazali smo da možemo upravljanje gradom učiniti otvorenim, transparentnim i efikasnijim.

Otvoreni proračun + otvoreni podaci = dokidanje korupcije

Zahvaljujući dobrim ljudima iz Srđ je grad na našim web stranicama objavili smo i vizualno pregledan i pretraživ gradski proračun za 2021. godinu kao i registar ugovora javne nabave od 2018. do danas koje možete koristiti za pregledavanje i lako pretraživanje. https://karlovac.mozemo.hr/otvoreniproracun/

Pozivamo vas da pregledate podatke kroz alat Otvoreni proračun i javite nam vaša razmišljanja.