Program Možemo! Karlovac


Programska načela političke platforme Možemo zastupaju vrijednosti: solidarnosti, zelene reindustrijalizacije, socijalne osjetljivosti, sekularizma, pravednosti, borbe protiv korupcije,preraspodjele bogatstva i zaštite građanskih prava i rodne ravnopravnosti. Za nas u platformi MOŽEMO! politički problem prvog reda su uvjeti života građana u Hrvatskoj danas – ekonomska nesigurnost, siromaštvo, socijalna isključenost i na druge načine narušen dignitet velikog broja naših sugrađana.

Naš program počiva na viziji zelene razvojne države – na nizu ambicioznih i budućnosti okrenutih ekonomskih i socijalnih politika. Razvojni model koji zastupamo pretpostavlja decentralizirani, lokalno usmjereni razvoj, jača energetsku i prehrambenu neovisnost, smanjuje ekološki otisak, unapređuje obrazovanje i znanost te potiče istraživanja, inovacije, slobodu izražavanja, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. To je model koji potiče ekonomsku demokraciju, smanjuje prekarne oblike rada i jača pregovaračku moć radnika kroz kvalitetnu regulaciju radnih odnosa i sindikalnog udruživanja.

Mi smatramo da razvojni prioriteti trebaju biti definirani u otvorenim demokratskim procesima s građanima, usmjereni na povećanje kvalitete života ljudi uz ekološku odgovornost prema sadašnjim i budućim generacijama.

Da bismo pokrenuli ovu razvojnu viziju, demontirat ćemo partitokratske strukture koje su državu i gradove u posljednjih 25 godina otele iz domene javnog interesa i pretvorile ih u leglo klijentelizma i korupcije u službi privatnih interesa.

Možemo! Karlovac


Glavni cilj našega programa je PROMJENA DUHA GRADA!

Povijest Karlovca nas savršeno uči da je samo onda kada je Karlovac bio otvoren i slobodan grad za nove ljude, ideje, kulture i vjeroispovijesti – ujedno bio i prosperitetan grad.

Samo s NOVIM POLITIČKIM l VRIJEDNOSNIM OBRASCEM u kojem je građansko važnije od stranačkog možemo Karlovac pretvoriti u otvoreni, demokratski grad; grad u koji se dolazi, a ne grad iz kojeg bježe svi oni koji ne pripadaju povlaštenom političkom sloju.

Smanjivanje broja stanovništva najbolji je pokazatelj rada lokalne uprave posljednjih desetljeća. Broj stanovnika smanjuje se u onim sredinama koje ne stvaraju poticajno okruženje za život i rad ljudi i osiromašuju i materijalno i duhovno.

Zaustavljanje „smanjivanja“ grada početak je njegove obnove.

Stoga gradimo grad budućnosti u kojem je poželjno živjeti, ekonomski jak, siguran i klimatski prihvatljiv. Želimo stvoriti uključiv i empatičan grad koji kvalitetu života osigurava SVIMA, grad koji brine za svoje najslabije – starije građane, socijalno i ekonomski ugrožene, sugrađane s invaliditetom. Želimo stvoriti grad lakog i ugodnog poslovanja u kojem gradske službe nisu prepreka već podrška i partner. Planiramo razvoj koji je održiv, infrastrukturu koja će odolijevati klimatskim promjenama i ublažavati njihov učinak.

U suradnji i s uvažavanjem zahtjeva građana, profesije i struke, možemo Karlovac pretvoriti u OTVORENI, HRABRI, ZELENI, SOLIDARNI, PRAVEDNI i UKLJUČIVI grad u svim najvažnijim premisama našeg lokalnog programa i u svim glavnim vrijednostima i simbolima Karlovca: ljudima, rijekama, parkovima i karlovačkoj Zvijezdi.

Program su pisali članovi stranke i njezini simpatizeri a u njegovom stvaranju sudjelovalo je i više od 700 stanovnika Karlovca koji su ispunili našu programsku anketu i kroz komentare sa nama kreirali program.


Možemo! program nije uobičajeni jednokratni predizborni politički program već program koji živi i koji se otvara prema svima. Uključite se vašim prijedlozima i idejama za Karlovac.