Skip to main content

Stanje u Županijskoj upravi za ceste Karlovačke županije

S obzirom na događanja posljednjih mjeseci u Županijskoj upravi za ceste Karlovačke županije želimo obavijestiti javnost da smo proteklih dana pokušali sazvati tematsku sjednicu  Županijske skupštine o radu ŽUC-a s ciljem ozbiljne analize i promjene u organizaciji, radu i načinu zapošljavanja unutar ovog poduzeća. Dobili smo podršku od Nove ljevice i koalicije SDP/HSS, dok od ostalih stranaka koje se deklariraju kao oporba podršku nismo uspjeli dobiti. Kako nam nedostaje jedan potpis do potrebne trećine vijećnika za organizaciju sjednice obraćamo se karlovačkoj javnosti priopćenjem o nelogičnostima i nepravilnostima u ŽUC-u.

Prekategorizacija cesta i prebacivanje troškova održavanja na gradove i općine

 Početkom 2021. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je na prijedlog ŽUC-a donijelo odluku da se preko 200 km županijskih i lokalnih cesta u nadležnosti ŽUC-a prekategorizira u nerazvrstane ceste. Time je veliki dio ŽUC-ovih troškova održavanja cesta prebačen na gradove i općine, dok su ŽUC-ovi prihodi iz raznih izvora, pa i iz godišnjih naknada za uporabu javnih cesta koje plaćamo pri registraciji svakog vozila – ostali isti. Tako su gradovi i općine, bez ikakve prethodne konzultacije, sada stavljene pred svršen čin da moraju preuzeti održavanje ovih cesta, kao i troškove rješavanja vlasničkih odnosa. Smatramo da je ova prekategorizacija koja je izvršena na prijedlog ŽUC-a nepravedna prema gradovima i općinama i predlažemo njenu reviziju, te kao kratkoročnu mjeru predlažemo da Karlovačka županija i ŽUC financijski pomognu gradovima i općinama da ublaže ovaj neplanirani financijski udar na njihove budžete.

Političko i netransparentno zapošljavanje

  1. Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, postupajući po podnesenoj žalbi i nakon provedenog nadzora natječaja za ravnatelja ŽUC-a od 2. 8. 2021., utvrdio je da uvjeti iz natječaja „nisu istovjetni uvjetima propisanim odredbom članka 20. Statuta ŽUC-a, s obzirom da nije naveden graditeljski smjer“. Nažalost, Državni inspektorat je također naveo da ne može poduzeti nikakve upravne ili prekršajne mjere jer za ovakvo kršenje Statuta one nisu propisane. Državni je inspektorat, opet nažalost, konstatirao i da je obavljanje poslova tajnika Županijske organizacije HDZ-a dovoljno „radno iskustvo u struci“ što je bio uvjet natječaja. Međutim, s obzirom da gospodin Bebić nije obavljao poslove „stručnog prvostupnika sigurnosti i zaštite“ ili „stručnog specijalista sigurnosti i zaštite“ za što je stekao diplome, nego poslove tajnika županijskog HDZ-a, nije nam jasno kako se na tajničkim poslovima ostvaruje radno iskustvo u struci sigurnosti i zaštite!?
  • Dana 25. 8. 2021. objavljen je u „Narodnim novinama“ natječaj  za radno mjesto savjetnika za pravne poslove, ali isti natječaj nije objavljen na mrežnim stranicama ŽUC-a, iako je prema Zakonu o pravu na pristup informacijama natječaj, zajedno s potrebnom dokumentacijom za prijavu, morao biti objavljen i na mrežnim stranicama. Umjesto toga, obavijest je na stranicama ŽUC-a objavljena tek nakon završetka natječaja i odabira kandidata. Uz to, potpuno je nejasno zašto je ŽUC-u uopće bio potreban savjetnik za pravne poslove pored već zaposlene pravnice.
  • S obzirom na smanjenje kilometraže cesta koje ŽUC održava za 19 %, smatramo nedopustivim da se u 2021. u ŽUC-u povećava broj zaposlenih. Troškovi za zaposlene su u odnosu na 2020. porasli za 363.162 kuna ili 17,6 %, a u 2022. je planiran dodatni porast plaća za još 248.800 kn ili za još dodatnih 10,3 %.  Dakle, ŽUC će u 2022. imati veće rashode za zaposlene za 611.962 kune ili za 29,7 % u odnosu na 2020, a veliki dio tog povećanja odnosi se na zapošljavanje bivšeg ravnatelja ŽUC-a kao savjetnika. Smatramo da je ovakav način rada ŽUC-a nedopustiv, te da se radi o „zbrinjavanju“ bivših HDZ-ovih upravljačkih kadrova i razbacivanju javnog novca.

Zbog kršenja Statuta ŽUC-a i netransparentnosti postupka zapošljavanja zahtijevamo od županice da promijeni sadašnje Upravno vijeće, te da Upravno vijeće u novom sastavu poništi prethodno navedene natječaje. Predlažemo također da se na internetskim stranicama ŽUC-a objavi organizacijska struktura poduzeća (pravilnik o unutarnjem redu i sistematizacija radnih mjesta), što je obveza prema smjernicama Povjerenika za informiranje kako bi iskazivanje potreba za zapošljavanjima raznih savjetnika bilo transparentno i obrazloženo.

            Kupnja i iznajmljivanje stambenih objekata umjesto ulaganja u ceste

Intrigantna je činjenica da je tzv. Kolegij Karlovačke županije donio odluku o preseljenju ŽUC-a u Šimunićevu 7, u Zvijezdi,  zajedno  s Javnom ustanovom „Natura Viva” i Turističkom zajednicom županije usprkos tome što ŽUC ima potpuno funkcionalnu upravnu zgradu. Dio Šimunićeve 7 kupila je Karlovačka županija, a preostali dio, u kojem je živio zaštićeni najmoprimac, još uvijek je u vlasništvu RH. ŽUC je zatim 2019. godine (što se vidi iz poslovnih knjiga) kupio privatnu kuću u Riječkoj ulici u Karlovcu za iznos od 400.000 kn, te kuću sada iznajmljuje zaštićenim najmoprimcima iz Šimunićeve 7. ŽUC je, dakle, kupio kuću, te ju bez provedenog javnog natječaja iznajmljuje ljudima koji su imali status zaštićenog najmoprimca u stanu čiji je vlasnik RH, u zgradi koju je kupila Karlovačka županija. Pri tomu ŽUC niti ima obvezu zbrinjavati zaštićene najmoprimce RH, niti ima mogućnost osigurati im zaštićeni status.

Iako zdušno podržavamo ulaganje u Zvijezdu, pitamo se kako je takav vlasničko-financijski rašomon moguć? U konačnici, u članku 83. Zakona o cestama i članku 6. Statuta ŽUC-a nabrojane su djelatnosti kojima se županijske uprave za ceste mogu baviti, a kupoprodaja nekretnina i iznajmljivanje stambenih prostora ne pripadaju u te djelatnosti! 

Donacije HDZ-u

I na kraju, na objavljenom popisu donatora za redovno poslovanje HDZ-a u 2020. godini, nalazi se ukupno 87 donatora, od čega je čak pet zaposlenika ŽUC-a. Šokantan je podatak da je ovih pet donatora doniralo 110 000 kuna što je čak 14 % od 784.950 kuna koliko iznose ukupne novčane donacije HDZ-u u Hrvatskoj te godine. Šokantna je i činjenica da je svih pet uplata izvršeno istoga dana: 3. veljače 2020.  S obzirom da se radi o pojedinačnim donacijama četiri djelatnika u iznosu od 20 000 kuna i donaciji tadašnjeg ravnatelja od 30 000 (što je skoro pa polovica svih zaposlenika te županijske ustanove), pitamo se ne bi li takva koncentracija političke darežljivosti trebala pobuditi interes USKOK-a i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske?

Smatramo da je transparentno, otvoreno i zakonito poslovanje ŽUC-a u javnom interesu svih građana Karlovačke županije koji ga i financiraju. Stoga ćemo, osim karlovačke javnosti, o svemu ovome obavijestiti nadležna ministarstva i druga državna tijela, te zatražiti provođenje inspekcijskog i upravnog nadzora u javnoj ustanovi Županijska uprava za ceste. Prema Zakonu o ustanovama  upravno vijeće upravlja ustanovom pa, po našem sudu, sadašnji ravnatelj, koji je bio predsjednik Upravnog vijeća dok su se zbivale navedene nelogičnosti i nepravilnosti, snosi odgovornost i nije osoba koja može osigurati da ŽUC posluje u javnom interesu svih građana.