Obnovljeni grad

Obnova grada

Veliki dio zgrada u Karlovcu vapi za obnovom. Posebno su ugrožene zgrade i kuće u starim dijelovima grada i u zaštićenim kulturno-povijesnim cjelinama, no i novijim zgradama i kućama treba energetska obnova. Bilo da se radi o gradskim, državnim, privatnim ili zgradama sa neriješenim vlasničkim odnosima, nova će gradska vlast zauzeti aktivan stav potpore i uključenosti u povezivanju brige za povijesnu jezgru sa suvremenim potrebama za stanovanjem i poslovanjem u Karlovcu. Prioritet nove gradske vlasti je u najkraćem roku staviti u funkciju najveći mogući broj sada napuštenih zgrada, te ukloniti kuće koje su opasne za ljude u Karlovcu.

Postojeći Plan upravljanja Zvijezdom (Zona A Kulturno-povijesne urbanističke cjeline Grada Karlovca) u periodu 2018. – 2028. godine će se revidirati, kao što i sam Plan predviđa, u širokoj raspravi sa zainteresiranom javnosti.

Naši su prijedlozi za reviziju sljedeći:

 • smjestiti studentski restoran u zgradi Ka-moda
 • u Lončarevu kuću osigurati prostor za rad i prodajni prostor karlovačkim umjetnicima
 • otkupiti Veliku vojarnu od Karlovačke banke i u nju smjestiti sve zbirke Muzeja Grada Karlovca
 • u Bosanskom magazinu smjestiti interpretacijski centar za Zvijezdu
 • predvidjeti konkretne mjere za povratak stanovnika u Zvijezdu aktivnim uključivanjem u obnovu postojećeg stambenog fonda.

Podupirat ćemo nastojanja Glazbene škole Karlovac da se širi i da u Zvijezdi dobije veći prostor za rad. Nastavit ćemo postojeći projekt rekonstrukcije komunalne infrastrukture (tzv. Aglomeracije) i postojeće potpore poduzetnicima, ali ćemo revidirati postojeći projekt uređenja Trga bana Josipa Jelačića, osobito dio koji predviđa uklanjanje većinu stabala sa Starog placa.

Koristit ćemo zakonske mogućnosti da za zgrade koje su neodržavane i opasne za građanstvo, a nalaze se pod zaštitom, imenujemo Grad Karlovac za skrbnika. Kao skrbnici upravljat ćemo zgradama u kulturno povijesnim cjelinama u duhu dobrog gospodara. Obnovit ćemo zapuštene objekte, a uloženo ćemo vratiti tako što ćemo staviti obnovljene zgrade u stambenu i poslovnu funkciju, te ubirati naknadu. Ovaj ćemo mehanizam primjenjivati i tako da s vlasnicima sklopimo ugovore o privremenom korištenju njihovih objekata u zamjenu za njihovu obnovu, a na period koji će Grad korištenjem obnovljenih objekata vratiti uloženo. Na ovaj način, u vrlo brzom roku, doći ćemo do nužnih gradskih stanova i poslovnih prostora koji će se koristiti kako bi se vratio život u našu gradsku jezgru.

Troškovi održavanja kuća u kulturno-povijesnim cjelinama su zbog konzervatorskih uvjeta višestruko veći od uobičajenog održavanja zgrada. Ipak, održavanjem starih kuća u zonama zaštite doprinosimo očuvanju identiteta i karaktera Karlovca i stoga ćemo ga subvencionirati iz gradskog proračuna. Iako to neće biti jedini izvor financiranja obnove grada, bitno ćemo povećati proračunska sredstva za fizičku obnovu starih dijelova grada i tako sačuvati Karlovac od propadanja. Pored sredstava spomeničke rente, uspostavit ćemo Fond za obnovu Karlovca u koji će se skupljati sredstva od zakupa javnih površina, zakupa terasa ugostiteljskih objekata, otkupa društvenih stanova i trošarine na pića u ugostiteljskim objektima. Na taj način će se godišnje za obnovu starih zgrada osigurati najmanje 3 milijuna kuna kojima će se već u našem prvom mandatu bitno izmijeniti vizura grada.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti, nova financijska perspektiva EU i sredstva iz ITU mehanizma nude brojne mogućnosti za energetsku obnovu i starih i novijih zgrada, i privatnih i javnih objekata. Za što učinkovitije korištenje EU sredstava u obnovi i energetskoj učinkovitosti zgrada nužno je bitno unaprijediti način upravljanja zgradama i međuvlasničke odnose.  U tu svrhu ćemo bitno transformirati poslovanje gradske tvrtke Inkasator d.o.o. koja će postati pravi servis suvlasnicima u održavanju i obnovi njihovih nekretnina i efikasan upravitelj gradskim poslovnim i stambenim resursima.

Pored subvencija za obnovu, vodit ćemo aktivnu gradsku politiku u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa zbog koje zgrade propadaju i nisu stavljene u funkciju. Gradska uprava ima kapaciteta u zaposlenim pravnicima i komunikacijskim resursima i bit ćemo aktivni medijatori u rješavanju vlasničkih odnosa, kako bi i zgrade s kompliciranom vlasničkom strukturom bile čim prije stavljene u funkciju. U posebnim okolnostima i kao krajnju mjeru, Grad će otkupiti nekretnine koje vlasnici ne mogu održavati i stavit će ih u funkciju.

Uz suradnju s konzervatorskim odjelom objavit ćemo jasne i nedvosmislene kriterije za dobivanje građevinskih dozvola za radove na obnovi kuća u kulturno-povijesnim cjelinama. Javno dostupni, jasni i ujednačeni kriteriji za dobivanje građevinskih dozvola smanjit će i vrijeme i troškove projektiranja i izrade troškovnika obnove starih dijelova grada. Korištenjem javne nabave na transparentan i efikasan način, bez pogodovanja i namještanja, dodatno ćemo smanjiti troškove obnove za kuće u starim dijelovima grada.

Preuzet ćemo još aktivniju ulogu u uklanjanju ruševnih zgrada. Nakon sistematskog pregleda i pregovora s vlasnicima, raspisat ćemo transparentnu i poštenu javnu nabavu za dokumentaciju i uklanjanje opasnih objekata, kako ne bi predstavljali opasnost za ljude. Za novo oslobođene parcele, kao i za postojeće prazne parcele uvest ćemo poticaje za gradnju novih kuća!

Aktivna, zainteresirana i funkcionalna gradska vlast bit će veliki iskorak u pravcu obnove, no za doći do krajnjeg cilja – obnovljenog Karlovca – uspostavit ćemo partnerski i produktivan odnos s investitorima, od velikih do malih. Odnos dosadašnje gradske vlasti s investitorima nije doveo do ozbiljnih pomaka u obnovi gradske jezgre jer vidimo da ni prodaja Velike vojarne Karlovačkoj banci, a ni prodaja hotela Central nisu dovele do toga da ta dva bitna objekta budu stavljena u funkciju. U našu gradsku upravu bit će dobrodošli svi investitori koji zbilja vide poslovne i druge prilike za ulaganje u našu kulturnu baštinu.

Za nas u Možemo! Karlovac fizička obnova grada, osobito kulturno povijesnih cjelina, ključna je za zaokret iz besperspektivnosti u optimizam koji je nužan da se zaustavi iseljavanje iz Karlovca i da se privuku novi Karlovčani i Karlovčanke.

Sigurni i otporni grad

Karlovac je grad slobode. Sloboda je jedna od osnovnih vrijednosti MOŽEMO-a!. Tome smo predani i to je mjerilo za sve naše političke postupke. To vrijedi i za mirna i za izvanredna vremena. Sloboda znači slobodno i samostalno uređenje vlastitog života svakog čovjeka kao individue,  bez strahova i prisile. Ako je čovjek neposredno izložen bilo kojoj prijetnji (nezaposlenosti, oskudici, bolesti, prirodnoj nepogodi, kriminalu, nasilju) onda on nije slobodan. Zato za nas vrijedi načelo: sigurnost uvijek mora biti u službi slobode. 

Naša sigurnosna politika zasniva se na konceptu ljudske sigurnosti. Za nas su sigurnost  pojedinca, njegovih društvenih grupa  i zajednica na prvom mjestu, ispred države i njene teritorije. Konceptom ljudske sigurnosti prvenstveno se štite egzistencijalne vrijednosti svakog ljudskog života od različitih sigurnosnih prijetnji, bez utjecaja na tekući ljudski razvoj. Sigurnost pojedinca ostvaruje se u svim područjima života i rada. U tom cilju poduzimat ćemo sljedeće mjere:

 • u području ekonomska sigurnost borit ćemo se sa problemima nezaposlenosti, zadržavanja radnog mjesta, protiv loših uvjeta na radu, spolne diskriminacije i nejednakosti    prihoda;
 • u području zdravstvene sigurnosti najveće izazove predstavljat će nam borba protiv infektivnih i parazitskih bolesti, virusa, kao i nemogućnosti promptnog pristupa uslugama zdravstvenih službi;
 • u području sigurnost životne sredine nastojat ćemo svakom pojedincu omogućiti zaštitu od kratkoročnih i dugoročnih razaranja prirode, uništenja lokalnih i globalnih eko-sistema, nestašice pitke vode, poplava i drugih prirodnih nepogoda, kao i od neracionalnog krčenja šuma, zagađenja vode, zraka i zemljišta;
 • osobna sigurnost za nas podrazumijeva zaštitu svakog pojedinca od fizičkog nasilja koje mogu vršiti različiti akteri – počev od države, pa sve do obitelji. Također, pod osobnom sigurnošću podrazumijevamo sigurnost na radu i sigurnost u prometu;
 • u području političke sigurnosti osigurat ćemo da svaki pojedinac uživa u punini zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Sve navedene mjere provodit ćemo kontinuirano i dugoročno.

Živimo u izazovnim vremenima s pojačanim osjećajem neizvjesnosti i stalnim podsjetnicima na nepredvidivost  različitih opasnosti, bilo da se radi o katastrofalnim klimatskim događajima, kreditnoj krizi, masovnim otpuštanjima s posla, potresima, poplavama, pandemijskim zarazama i sl.  Svim ovdje nabrojanim opasnostima izloženi su bili, ili su još uvijek, i građani/ke Karlovca. Osnovna karakteristika recentnih događaja je da su po učestalosti, jačini i obimu posljedica sve izraženiji i veći. To od odgovornih nositelja kriznog upravljanja u gradu zahtijeva adekvatan odgovor.

Iako se državni aparat još uvijek percipira kao glavni garant sigurnosti građana/ki, mi zagovaramo  da se temeljna sigurnost ljudi organizira i provodi prvenstveno sinergijskim djelovanjem institucija, privrednih subjekata, udruga civilnog društva i građana/ki na lokalnoj razini. Držimo da je sigurnost lokalne zajednice važna dimenzija ljudske sigurnosti. Institucije su dužne osigurati stalnu zaštitu umjesto povremene, odnosno dužne su djelovati preventivno a ne reaktivno. 

MOŽEMO! nudi novi pristup kriznom planiranju i upravljanju u Karlovcu – izgradnja OTPORNOSTI grada.

Koncept OTPORNOG grada ne odnosi se samo na izvanredne situacije – poput formuliranja neposrednih reakcija na krizne situacije ili incidente, kao što su potresi, poplave i druge nesreće – već također razmatra dugoročne strategije ublažavanja i prilagođavanja kako bi se adekvatno nosili s ekonomskim, društvenim i ekološkim izazovima. Pritom, kao glavne izvore otpornosti vidimo društvene inovativne akcije i inicijative, koje se provode odozdo prema gore integralnim pristupom svih društvenih dionika. Na taj se način poboljšavaju socijalni odnosi, potiču društveno-politička osnaživanja i ispunjavaju osnovne potrebe ljudi.

U cilju realizacije koncepta OTPORNI Karlovac MOŽEMO! će poduzeti sljedeće mjere:

Strukturne mjere:

 • Formiranje stručnog tijela za planiranje  gradske otpornosti
  • Stručno interdisciplinarno  tijelo nadležno za planiranje i izgradnju otpornosti
 • Napraviti analizu ranjivosti grada
  • Na temelju analize radit će se Strategija izgradnje otpornosti
 • Izraditi strategiju izgradnje otpornosti grada

Mjere za poboljšanje postojećeg sustava Civilne zaštite Karlovca:

 • Reformirati organizaciju i sastav Stožera civilne zaštite
  • Stožer ustrojiti po modularnom principu Članovi stožera bit će isključivo stručnjaci po određenim modulima Načelnik stožera – profesionalac-stručnjak iz područja kriznog upravljanja
 • Permanentno podupirati razvoj sposobnosti JVP Karlovac
  • JVP je temeljna operativna snaga zaštite i spašavanja Pratiti tehnološki razvoj pp opreme i sredstava i kontinuirano i opremati postrojbu s istom Permanentno školovanje i usavršavanje pripadnika postrojbi
 • Osnaživati razvoj udruga civilnog društva i uključivati iste u sustav CZ
  • Prije svih to su DVD-i i HGSS stanica Karlovac, te ostali (radio-amateri, izviđači, ronioci, veslački klubovi
 • Materijalno podupirati razvoj HMP-a Karlovac