...
Rođena sam u Skopju, a u Karlovcu živim od 1997. godine sa suprugom i tri kćeri. Radim kao docentica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Aktivna sam u lokalnoj zajednici i civilnom društvu u Karlovcu. Bila sam predsjednica Udruge za razvoj političke i društvene kulture Karlovac - Polka (2016.-2019.) i suradnica u mreži udruga KAoperativa. Na političko angažiranje potaknulo me je sudjelovanje u Star Voice-u, zagovaračkom projektu o sudjelovanju građana u odlučivanju o revitalizaciji stare gradske jezgre Zvijezde. Uvjerila sam se da je transparentno i uključivo odlučivanje o javnim dobrima bitno, ali da se bez korjenite političke promjene ne može očekivati da će zajednička dobra, bilo prirodna, bilo kulturna, služiti javnom, a ne privatnom interesu. Političku platformu Možemo! doživjela sam kao veliku priliku da se zajedno sa sjajnim ljudima borim za političke vrijednosti koje dijelimo i za politiku koja neće biti razlog svakodnevne frustracije i bijesa nego prilika za zajedničko djelovanje na dobrobit svih.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Lista Možemo! i SDP - prioriteti

 • uređivanje zapuštenih javnih prostora, ulica i pločnika
 • rješavanje problema nedostatka parkirnih mjesta
 • kvartovska sigurna parkirališna mjesta za bicikle
 • poboljšanje infrastrukture za osobe s invaliditetom
 • izgradnja nogostupa u ulicama koje za nogostupima vape
 • uređivanje starih i planiranje novih dječjih igrališta
 • siguran promet u kvartovskim ulicama
 • uređenje parkovnih površina i prostora za druženje stanovnika kvartova
 • male kvartovske akcije, kulturne i sportske aktivnosti, druženja, sajmovi za razmjenu ili prodaju stvari
 • postavljanje sadržaja za rekreaciju
 • dodatne kante za otpad uz nogostupe i šetnice
 • uređenje prostora za “velike” spremnike za kućni otpad
 • uključivanje stanovnika kvarta u odlučivanje kroz transparentan rad, kvartovske ankete, zajedničke akcije i zborove građana

Za listu Možemo! i SDP, listu broj 4, glasajte na biračkim mjestima:

Broj Prostorija biračkog mjesta Pripadajuće ulice i naselja
1 prostorije GČ Zvijezda Gundulićeva 9 A. Cesarca, P. Miškine, M. Hrvatske, Tijesna, I. Banjavčića,I. Gundulića, J. Šipuša, P. Preradovića, N. Šebetića, I. Gorana Kovačića, Trg J.J.Strossmayera, G. Ninskog, Trg bana J. Jelačića, Trg M. Gubca, A. Vraniczanya, Obala V. Mažuranića 1-8 svi, Trg P. Zrinskog, J. Kraša, V. Klaića, Ruski put
2 OŠ Braće Seljan, Domobranska 2 V. Karasa, Ivana Š., A. Šenoe, Đ. Bencetića, J.Križanića, A. Lukšića, M. OŠ Braće Seljan, Domobranska 2 Gambona, J. Haulika, Lj.Jonkea, R. Lopašića, I. pl.Zajca, V. Mačeka 1-11 neparni i 2- 18 parni, V. Nazora, I. Mažuranića, F. Prešerna, I.Kukuljevića, Samostanska, V. Lisinskog, F.Krste Frankopana, Kralja Tomislava, Domobranska od 1 do 19 neparni i 2-14 parni, Perivoj J. Vrbanića, Prilaz V. Holjevca 2-10a parni, Šetalište dr. F. Tuđmana, Trg M. Šuflaja, P. Rittera Vitezovića, Prilaz Korani, T. Smičiklasa 2 do 14d parni, F. Kurelca, S. Radića od 1 do 36 svi, M. Vrbanića, Park bedema ljubavi, M. Krešića, Trg A. Stepinca