Skip to main content

Draženka Polović, gradska vijećnica, pitala je na Gradskom vijeću direktoricu Vodovoda i kanalizacije gospođu Katarinu Malenicu:

“Građani Velike Jelse posebice u ulici Žumberačka i Donja Jelsa već mjesecima prolaze doista užasno kalvariju s vodovodnim cijevima koje permanentno pucaju. Uz izgradnju D6 to je još jedan užas koji stanovnici ovoga dijela grada prolaze. U poslijednja dva mjeseca vodovodne cijevi su pukle osam puta, a u tijeku ove godine i više od dvadeset puta. U nedjelju, tu imamo i prave gejzire, ja imam ovdje i filmove koje vam mogu pokazat kako izgleda, ovoga, pucanje cijevi ovdje koje prolaze, koje voda šiklja iznad samih kuća i, ovoga, mene zanima, u nedjelju je to bila kap koja je prevršila mjeru i domaćinstva su ovdje potpisala peticiju koju su poslali i gradonačelniku i direktorici VIKA sa pitanjem radi li se ovdje o neadekvatno ugrađenim cijevima ili se radi o neadekvatnoj opskrbi ovog dijela grada ili se radi o jednom i o drugom, pa vas molim, molila bih direktoricu Vodovoda i kanalizacije da mi odgovori jer doista su ovdje stanovnici na rubu. Od kvara auta, kućanskih aparata, oštećenja kuća, sad su im i dvorišta poplavljena.”

Odgovor direktorice Malenica:


“Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Zahvaljujem se na pitanju vezano za Donju Jelsu i Žumberačku. Evo mi smo upoznati sa situacijom i znamo da nije lako tamo stanovnicima, ali smo stvarno redovito u komunikaciji, odgovaramo na sve upite građanima. Mi također saniramo kvarove što hitnije, a također smo i našli rješenja koja će uslijediti vrlo brzo. Znači, vezano za Donju Jelsu, ovih 250 metara kritičnog cjevovoda ćemo hitno rekonstruirati. To se odnosi na dio od vodocrpilišta Borlin do nadvožnjaka, a dio magistralnog cjevovoda će se također rekonstruirati, ali tu se rješavaju imovinsko pravni odnosi. Taj dio se odnosi od, znači od vodocrpilišta do vodospreme Jelsa. Razlozi puknuća su dakle posljedica radova na D6, isto tako jako visoki tlak u cijevima i razlog je što je to ujedno tlačni gravitacijski cjevovod što će se idućom investicijom razdvojiti, a ulica Žumberačka se također projektira. Evo, toliko.”


Eto toliko!